ผมมีปัญหาส่วนตัวคือทุกครั้งที่เขียนประโยคภาษาอังกฤษมักใช้ประโยคแบบไทยๆเสมอ เป็นการผิดที่ค่อนข้างบ่อยเป็นเพราะ ผมคิดประโยคที่เป็นภาษาไทยไว้ก่อน พอมาเป็นประโยคภาษาอังกฤษเลยผิดแบบไม่น่าให้อภัย  ดังนั้นเมื่อเขียนประโยคภาษาอังกฤษเลยต้องตรวจสอบ( check)กับพจนานุกรม(Dictionary)อยู่เสมอ เพื่อกันความผิดพลาด  

เช่น 1. หนังสือเล่มนี้คุ้มค่าเงินของคุณที่สุด

  

in: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">

a.    This book is the most valuable for</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">   your money.</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal"></p><p>              b.   This book is worth for your money</p><p>                 the most.   </p><p> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal"> c.    This book is the best value  for  your money.</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal"></p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal">คุณคิดว่าประโยคไหนน่าเหมาะสมที่สุด(เฉลยอยู่ข้างใต้ แนะ อย่าแอบดูก่อนนะ)</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">        หรือประโยคง่ายเช่น </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">              2. ขอให้คุณโชคดี</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p>                <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal"> a.    Good luck to you.</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal"></p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal"> b.   Good luck for you.</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal"></p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal">ข้อไหนน่าถูกกว่ากัน ปัญหาแบบนี้ที่ผม งง เลยพยายามเอาคำว่า look มาให้ดู</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p>    <p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal">exchange looks  ต่างคนต่างมองกัน</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p>    <p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal">give a look around มองไปรอบๆ</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p>    <p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal">give somebody an angry look </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal"> มองใครบางคนอย่างโกรธเคือง </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal">แต่ผมชอบประโยคสุดท้ายครับ เพราะทำบ่อยๆคือ </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal">steal a look at   แอบมอง</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p>      <div style="text-align: center">Carve A Tree</div>        เฉลย ข้อ 1 ตอบข้อ c. <p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal">ข้อ 2 ตอบ ข้อ a.</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal"> Roll  Bounce  Smile </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>  ขอบคุณข้อมูลจาก English by Example A Dictionary of English Collocations with Thai Translations.