เรามาถึงปากทางขึ้นเขาใหญ่และได้รับข่าวดี    ค่าธรรมเนียมขึ้นเขาใหญ่กำลังจะขึ้นราคาเพื่อไปบำรุงรักษาป่า        เหลียวมองขึ้นไปบนเขา เห็นเมฆดำทะมึนอยู่ข้างบน นั่นแสดงว่าบนเขาฝนกำลังตกหนัก  และเมื่อเราไปถึงแดดสวยจะฉายแสงกระทบยอดหญ้ารอเราไปชื่นชม   ระหว่างทางเราเจอลิงฝูงใหญ่ที่ลงมารอขออาหารจากนักท่องเที่ยว   ซึ่งพฤติกรรมของลิงป่าเกิดจากการเรียนรู้ว่าความมีน้ำใจของนักท่องเที่ยวจะให้อาหารแลกกับการได้ชื่นชมความน่ารักของฝูงลิงป่า  แต่หารู้ไม่นั่นจะทำให้สัญชาตญาณการหากินและดำรงชีวิตในป่าของลิงฝูงนี้ห่างหายไป       มันคงไม่แตกต่างนักจากการรับวัฒนธรรมและหลงไหลในกระแสวัตถุนิยมของเราๆในปัจจุบัน      จนหลงลืมความพอเพียง และวิถีชีวิตที่มีมา       เราอาจจะอดตายทั้งที่อยู่ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์เหมือนลิงป่าฝูงนั้นก็เป็นได้ เมื่อขาดคนหยิบยื่นให้ในวันหนึ่ง.......