15  วันผ่านไปไวเหมือนโกหก    ตายแล้ว!อำเภอเมืองยังไม่ได้เขียนบลีอกตลาดนัดความรู้เลย

เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2549  ได้มีการจัดตลาดนัดความรู้กันที่อำเภอพะโต๊ะ  ผลสรุปว่า

1.  ความคาดหมาย

  - คาดว่าจะได้รับความรู้เรื่องการจัดการสวนมังคุด,ลองกอง  แบบครบวงจร

2   ผลเกินคาด

  -  การต้อนรับดีมาก

 -  บรรยากาศการประชุมดี

  -  อาหารดี

  - ความรู้ดี

  - การใช้สารเพกโคบิวทาโซนในสวนลองกอง

3.  สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

  การดูแปลงตัวอย่าง

4. สิ่งที่ต้องปรับปรุง

  จัดประเด็น DW  ให้น้อยลง

   จัด  KM  ให้เข้มข้นและรู้ลึก   เพราะตามไม่ทัน  ( คนแก่ๆ)

5. กลับไปจะทำอะไร

    นำแนวทางการตลาดไปลองทำได้

 แล้วเจอกันใหม่ในคราวหน้านะค่ะ  (  ตัวแทนอำเภอเมือง )