สวัสดีค่ะ สมาชิก CoP R2R ทุกท่าน
กว่าจะเริ่มตั้งต้นสมัคร blog gotoknow ได้ ต้องคิดแล้วคิดอีกค่ะว่าจะเขียนอะไรดี  แต่ในที่สุดก็สำเร็จออกมาได้แบบนี้

อยากทบทวนสิ่งที่ตัวเองได้จากการประชุม CoP R2R เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2549 อีกซักครั้ง

-R2R จะหลอมรวมเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้ ผู้ปฏิบัติต้องมีใจเสียก่อน ในที่นี้คือมีใจที่จะ "ให้"
-พลังหลักที่จะช่วยเอื้อให้กลไกของความเป็น R2R ขับเคลื่อนต่อไปได้ ไม่พ้นผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน 
-ที่สำคัญสุดๆเลยนะคะ อยากให้กำลังใจ "คุณเอื้อ" ทุกคนที่ผลักดันองค์กรอยู่ ต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคค่ะ