วันพุธที่ 6 กันยายน  2549

วันนี้ไปร่วมงานฝังศพคนที่รู้จัก  ชีวิตไม่แน่นอน  เสียใจกับญาติพี่น้องของผู้ตาย  ขอพระเป็นเจ้ารับเขาไปอยู่กับพระองค์ด้วย