ว้า........นับจากนี้เราก็จะไม่ได้บันทึกถึงหัวหน้าหน่วยงานของเราอีกแล้ว...ผู้ร่วมอุดมการณ์ของเราได้หายไปอีกแล้ว....แย่จังเลยนะเราคิดว่าองค์กรของเรากำลังจะเดินไปได้ด้วยดีด้วยการที่จะมีผู้นำที่ดี...........

เราก็ไม่อาจจะหยั่งรู้ถึงสาเหตุที่เค้าไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมงานกับพวกเราได้...ก็มีแต่คำถามที่หน่วยงานอื่นถามกันขำๆกับพวกเรา ว่าพวกเราไปทำอะไรเค้าหรือเปล่าเค้าถึงไม่อยู่ร่วมงานกับพวกเรา......................แต่เราคิดว่าหากเค้าอยู่เราคงได้ความรู้จากเค้ามากมายเชียวหล่ะ และนี่ก็จะเป็นบันทึกสุดท้ายที่เราจะกล่าวถึงเค้า

เราได้เข้าไปอ่านบันทึกของนายบอน!

เรื่องแนวทางการทำงานแบบประสานพลัง (Synergy) โดยกล่าวว่า

รูปแบบการทำงานโดยทั่วไป จะเป็นการบังคับบัญชาในแบบลำดับขั้น หากเปลี่ยนแปลงให้เกิดการทำงานแบบประสานพลังนั้น ควรจะต้อง

1. ไม่เน้นการใช้อำนาจในการบริหารจัดการ แต่เน้นการจัดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องใหม่
2. การสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี
3. การสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนอยากทำงาน
4. ทลายกำแพงกั้นระหว่างกอง ฝ่าย โครงการต่างๆ ในหน่วยงานหรือ องค์กรนั้นๆ

เราก็เห็นด้วยนะแต่การบังคับบัญชาลำดับขั้นก็ยังคงอยู่ เพราะหากบางองค์กรเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากเกินไปก็จะเกิดปัญหาได้

และแรงบันดาลใจก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้คนๆนั้นอยากทำงานหรือไม่........ใครหล่ะจะมาสร้างกำลังใจให้เราก็คงตัองเริ่มจากตัวเราก่อน