วันนี้พานักเรียนเข้าห้องสมุดและพามาดูข้อมูลต่างๆ  เด็กๆ บอกว่าอยากบ้าง  และทำให้หนูมีความรู้มากขึ้น