วันนี้มีการจัดบอร์ดกันกับนักเรียนที่ห้องเรียนนักเรียนสนุกกันมาก