ผู้เขียนดวงไม่ค่อยดีเลยนิ ไม่ค่อยมีการทดสอบพิเศษรายการยาก  ๆ เข้ามาเลยในสัปดาห์นี้ เลยมีเวลาพอสมควร....

ช่วงนี้มีน้อง ๆ  มาฝึกงานจากม.วลัยลักษณ์ ทำให้จุดรับสิ่งส่งตรวจหนาแน่น จนผู้เขียนเข้าไปแทรกตัวได้อย่างลำบาก เลยช่วยลงทะเบียน และตรวจสอบผลอยู่บริเวณใกล้  ๆ กัน...

แต่...กลับทำให้.... ผู้เขียนสังเกตุ....ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ....

การทำงานห้องเราสนุกค่ะ ทำไปบ่นไป เอ๊ย ! ไม่ใช่ค่ะ พูดไป จุดประเด็นเรื่องหนึ่งก็ต่อยอดยาวไปเรื่อย ๆ  เพราะบรรยาศมันพาไป....

บรรยากาศ นี่แหละ  เป็นตัวสำคัญทีเดียว ที่จะ "ส่งเสริม" หรือ "จุดประกาย" ความคิด คิดไปเรื่อย  ๆ ไร้กรอบ หรือกฏเกณฑ์ใด  ๆ บ่อยครั้งเล่นเอาทะลุมิติหลุดโลกไปเลยก็ยังมี.... 

 แต่ที่นี่ไม่มีการจำกัด.... ไม่ว่าใครจะอายุน้อยหรือ อายุมาก ผู้ชายหรือผู้หญิง สิทธิเท่าเทียมกัน ตำแหน่งก็ไม่สำคัญ การศึกษาก็ไม่เกี่ยง ....แม้จะหาเหตุผลที่น่าเชื่อถือโต้แย้งได้เพียงใด  บางครั้งก็ยังขึ้นอยู่กับใครเสียงดังกว่ากันอีกด้วย (เผลอ  ๆ ใครเข้ามาคิดว่าเรากำลังทะเลาะกันอยู่ หรืออาจหลงเข้ามาในตลาดนัดได้) อีกทั้งไม่มีถูก ไม่มีผิด คล้าย ๆ กับการเขียนบันทึกใน Gotoknow เลย

และที่นี่นี้เอง ที่เป็น "จุดเริ่มต้น"... สอนให้ผู้เขียนได้คิด คิด และก็คิด อย่างอิสระ และกล้าที่จะแสดงออกทางความคิด....ได้อย่างเปิดเผย 

ผู้เขียนคิดเสมอว่า แม้ในวันนี้เราคิดในสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ แต่ ต่อไป ....  ก็อาจจะเป็นไปได้.....ในวันข้างหน้า....ก็ได้..... ใครจะไปรู้!!!