Share and Show (3)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิถีชีวิตหลังการประเมิน AAR and BAR

รักษาสภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 ชีวิตวันนี้ช่างน่าอภิรมย์ หรือ ช่างน่าขื่นขม

 หลังจากที่มีการประเมิน(เพื่อพัฒนา) จาก สมศ (สำนักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา)ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา ๔๘ การประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรา ๔๗ และ การจัดอันดับของ สกอ (สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา)

 สิ่งที่ชาวมหาวิทยาลัยต้องสร้างเวที "ลปรร หรือ นำประสบการณ์จาก Best Practice และ Bad Practice" มาวางแผนเพื่อ "รักษาสภาพ หรือ ปรับ/ปรุง ให้มาตรฐานและคุณภาพ อยู่ยั้ง ยืนยง หรือ มีพัฒนาการในภาคการศึกษา หรือ ปีการศึกษาต่อไป เป็นภาระกิจที่ต้องกระทำ"

 เป็นหน้าที่ของใคร ผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับทุกสายงาน หน่วยงาน หรือ มหาวิทยาลัย

 ที่ต้องจัด "เวที แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เพื่อ กำหนด แผนเพื่อการพัฒนา เป็นสัญญาใจ ไฟปรารถนา หรือ Passion Plan ที่เป็นรูปธรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องร่วมกันพลีความรู้ฝังลึก?"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (6)

น.เมืองสรวง
IP: xxx.118.108.254
เขียนเมื่อ 

วัฒนธรรมของความเชื่อจากส่วนบุคคลมาเป็น "มุมมองของภาคีการศึกษาแห่งชาติ" น่าจะนำแนวคิดไปสู่รูปธรรมได้นะครับอาจารย์

เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน น.เมืองสรวง

 ความเชื่อฝังลึก นำสู่วัฒนธรรม ในส่วนที่ท่าน น.เมืองสรวง แนะนำเป็นประโยขน์ครับ

 "มุมมองภาคีการศึกษาแห่งชาติ"

 "ท่านใดเป็นเจ้าภาพ" ดีครับ

เขียนเมื่อ 
  •   มีความเชื่อมั่นว่า ม. ขอนแก่น มีศักยภาพเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

  • Sweeping
เขียนเมื่อ 
  • รอดูรูปงานเมื่อวันที่ 5 กย. ครับผม
  • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านขจิต

  กำลังเปลี่ยนเครื่องคอมใหม่ครับ ได้ขอยืมเครื่องท่านพี่เอื้องฟ้ามาใช้ชั่วคราวครับ

ขอบคุณค่ะ อย่าว่าเชยเลยนะคะ เพราะตัวเองเพิ่งเข้ามา(4 กย 49)ในแวดวงKM อ่ะค่ะ เพิ่งถึงบางอ้อว่า ลปรร ที่เห็นอ่ะ คือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ^__^ ขอบคุณค่ะอาจารย์