MS Charatsri Chutachindaket


นักวิชาการเงินและบัญชี(ชานาญการ)8
มหาวิทยาลัยของรัฐ
Username
charatsri
สมาชิกเลขที่
999
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ
           เกิดที่กรุงเก่าอยุธยา  มาอยู่อีสานหลานย่าโมปี 2516 ทำงานมข.ปี 2523    รักที่จะพัฒนาทุกด้านโดยเฉพาะ IT ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน   สิ่งที่จะช่วยพัฒนาตนเองคือการอ่านแต่ไม่ชอบอ่านหนังสือ  แต่รักที่อ่านความรู้จากบทความ ระเบียบต่าง ๆ บนWeb  มารู้จัก gotoknow  ปี 2548 ทำให้พัฒนาความคิด รู้ทุกเรื่อง  และยังรู้จักการฝึกเขียนหนังสือให้คนอื่นอ่าน ดีใจที่ได้รู้จักทุก ๆ ท่าน และภูมิใจที่ท่านให้เกียรติมารู้จัก 
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี