ไปเยี่ยม CoP "ICT เพื่อการเรียนรู้" ที่อนุราชประสิทธิ์

"เป็นกิจกรรมที่มีเหตุการณ์ระทึกใจโดยตลอด จนเดาไม่ถูกว่ากิจกรรมต่อไปจะทำอะไร"
   วันที่ 5 ก.ย.ไปประชุมคุณอำนวยประจำเดือน  ได้เห็นกิจกรรมของชุมชน "ICT เพื่อการเรียนรู้" ซึ่งมีโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์เป็นแกนนำเครือข่ายชุมชนนี้  มีทั้งครูที่ดูแลเรื่อง ICTและนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายมาร่วมครบทุกโรงเรียน 
     กิจกรรมแรก เป็นการเล่าประสบการณ์ใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนต้นแบบ ICT ของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนนทบุรี 3 โรงเรียนคือ  อนุราชประสิทธิ์(ครูเพ็ญญา และครูฟิลิปปินส์)  กลาโหมอุทิศ(ครูจักรกฤษณ์)  และวัดเขมาภิรตาราม(ครูถิรัชสุดา)  โดยมีครูอิ่ม(ครูสุภรัตน์) เป็นคุณอำนวยผู้ดำเนินการ  
      แต่ละคนเล่า 3 ประเด็นคือ 1)ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนอย่างไร  2)ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  3)มีแผนดำเนินการต่อไปอย่างไร 
     ส่วนใหญ่จะเน้นการใช้ ICT เป็นตัวเชื่อมหรือเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระต่างๆ และถ้ามีการบูรณาการก็จะใช้ ICT เป็นเครื่องมือมากขึ้น  ประเด็นสำคัญคือการจัดระบบเครือข่าย  การพัฒนาครูด้าน ICT  โดยมีกลวิธีให้ครูรัก ICTและ มีเจตคติที่ดีในเรื่องนี้มากขึ้น และหันมาใช้ICTเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  จนมีความก้าวหน้าเป็นลำดับ  ฝ่ายบริหารก็จะมีกิจกรรมกระตุ้นให้มีการใช้มากขึ้น  เช่นการกำหนดเกณฑ์การประเมิน  การนำเสนอผลงานของแต่ละคน  แต่ละกลุ่มด้วย ICT เป็นต้น จนขณะนี้สามารถทำได้ทั่วทั้งโรงเรียนแล้ว  และมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
      ช่วงที่ 2   จะมีการแบ่งกลุ่มให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  แยกเป็นกลุ่มครูผู้สอน  และกลุ่มนักเรียนที่มีผลงาน ICT  แล้วมีการมานำเสนอแก่นความรู้กัน
      ช่วงที่ 3 เป็นการสะท้อนแนวคิดและมุมมอง "การใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้" โดย ดร.รังสรรค์  วิบูลย์อุปถัมภ์  วิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ 
      ช่วงที่ 4 ในภาคบ่าย  มีการ AAR กันทั้งหมด ให้นักเรียนพูดก่อน แล้วครูและผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกคนได้พูดสะท้อนความรู้สึกออกมา  ซึ่งทุกคนมีความประทับใจ  อยากให้มีการจัดต่อเนื่องครับ
      ดร.รังสรรค์บอกว่า "เป็นกิจกรรมที่มีเหตุการณ์ระทึกใจโดยตลอด จนเดาไม่ถูกว่ากิจกรรมต่อไปจะทำอะไร"  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#kmสพท.นนทบุรีเขต1

หมายเลขบันทึก: 48635, เขียน: 06 Sep 2006 @ 14:17 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)