เช้าวันนี้เรามีประชุมกันในทีม R2R ในกลุ่มที่ไปร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ที่ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น...ในวันที่ 1-2 ก.ย. ที่ผ่านมานั้น เราต่างนำสิ่งที่เราสะกัดมาได้มาแลกเปลี่ยนเล่าสู่กันฟังอีกครั้ง และมาวิเคราะห์ร่วมกันว่าเราจะทำอย่างไรกันต่อไป...ในวันนี้และวันข้างหน้าของ CoP R2R โรงพยาบาลยโสธร...

ข้อสรุปของวันนี้เราคาดว่าจะนำเสนอต่อทีม R2R โรงพยาบาลยโสธร และบุคคลที่สนใจซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18-22 ก.ย. ยังไม่แน่ชัดว่าจะได้วันไหน...
รูปแบบการนำเสนอต่อทีมนั้นเรา scop ลงมาที่ประเด็น
- สะกัดความรู้ 5 ประเด็น...ที่ได้เป็นข้อสรุปมาเล่าสู่ทีมเราฟัง
- ให้แต่ละท่านเล่า AAR ของแต่ละบุคคล
- การกำหนด KV หรือ Knowledge Vision หรือหัวปลาของ R2R ว่าเรามีทิศทางหรือกรอบการเดินไปในแนวไหน...

สำหรับข้อสรุปที่ทางทีมตัวแทนเรา 4 คนคุยกันนั้น...เรามีข้อสรุปที่เราได้มาจากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวนั้น ว่า...
- อยากทราบมุมมองของผู้บริหารที่มีต่อการสนับสนุน กำหนดทิศทาง ...อย่างไรบ้างสำหรับโครงการ R2R ขององค์กรเรา

ในส่วนแนวปฏิบัติ..เรานำรูปแบบการจดทะเบียนการทำ R2R เสมือนว่าเป็นพันธะสัญญาต่อกันระหว่างทีม ที่ดูเหมือนเป็นสัญญาทางใจที่เราจะทำร่วมกัน เพราะอย่างน้อยผลพลอยได้ คือ เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงความจริงในการทำ R2R...

ส่วนที่สองจัดตั้งคณะกรรมการ KF หรือ Knowledge Facilitator หรือคุณอำนวยในโรงพยาบาลยโสธร...ซึ่งเราในฐานะแมวมอง...มองมาได้สิบกว่าท่าน...ซึ่งเราได้แบ่งกันไปจีบด้วยใจ และขยายแนวคิดไปที่แผนกเภสัชกรรม กายภาพบำบัด และ Lab รวบรวมคนที่มีใจมาร่วมทีม...จากนั้นเราคาดว่าจะจัดการฝึกคุณอำนวยในองค์กรเรา...ประเด็นนี้คงต้องปรึกษาหารือ..ต่อต้นแบบเรา (สคส.)เพื่อมา Train เรา...อีกครั้งเพราะเป็นที่ต้องการและเรียกร้องในทีมว่า..."คุณอำนวยต้องทำอย่างไร"...

และภารกิจที่ตอนนี้เราเร่งให้ทีมคือ...การอ่าน proposal เพื่อปรับแก้ไขให้ทีมเราส่งขอทุนวิจัย...ไปที่สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล...ให้ทันภายในวันที่ 15 กันยายนนี้...