วันนี้ได้ไปอบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้าใจดีพอสมควร