วันที่  21 – 22 สิงหาคม  2549 ทีมงานคุณอำนวยส่วนกลาง  ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการจดบันทึก ให้แก่ทีมงาน KM ทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค (จังหวัดนำร่อง) ประมาณ 40 คน โดยคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้นที่ 5

เสียดายที่ผมไม่สามารถเข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้ เพราะต้องเข้ารับการอบรมอีกหลักสูตรหนึ่ง ระหว่างวันที่  21 – 23 เช่นกัน แต่ก็ไม่ปล่อยให้เสียโอกาส เช้าวันที่ 21 ผมก็เข้าไปสังเกตการณ์ และขอเอกสารไว้ชุดหนึ่งเพื่อศึกษาด้วยตนเอง คือทั้ง 2 วัน ช่วงพักผมก็จะเดินจากห้องอบรมคอมฯ ชั้นที่ 1 ไปยังชั้น 5 ทุกวันๆ ละ 2 – 3 รอบ เพื่อเก็บภาพและเก็บเกี่ยวความรู้เท่าที่โอกาสจะอำนวย (แม้จะเป็นช่วงพักก็ยังดีนะครับ)

สำหรับช่วงเย็นหลังเลิกอบรม ช่วง 16.30  -  ประมาณ 18.00 น. ของทั้งวันที่ 21 และวันที่ 22 เพื่อนนักส่งเสริมที่สัมมนาพัฒนาทักษะการจดบันทึกจากชั้นที่ 5 ก็จะลงมาฝึกเขียนบล็อก โดยผมจะช่วยแนะนำเพื่อให้ทุกท่านได้เปิดบล็อก แม้เวลาที่จำกัดแต่ก็ได้พยายามให้คุณลิขิตทุกๆ ท่านได้รู้จักบล็อก  และส่วนใหญ่ก็สามารถเปิดบล็อกเป็นของตนเองพร้อมทั้งเขียนบันทึกแรกกันได้เกือบทุกคน  ยกเว้นท่านที่ยังไม่มีอีเมล ซึ่งก็มีเพียงไม่กี่ท่าน ก็คงต้องกลับไปต่อยอดกันในหน่วยงานเอาเอง


 ภาพกิจกรรมในวันที่ 21 สิงหาคม 2549

  

ทีมกำแพงเพชรมาพัฒนาฝีมือด้วยครับ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้บล็อก Gotoknow.org(ส่วนภูมิภาค)

  


คุณณัฐธร จากนครศรีธรรมราชช่วยเพื่อนๆ เปิดบล็อก

 


ภาพกิจกรรมวันที่ 22 สิงหาคม  2549

 

 

งานนี้มีการถ่ายทอดสดด้วยครับ

เปิดห้องเขียนบล็อก วันที่ 2  (ส่วนกลาง)

หวังว่ากิจกรรมการสัมมนาและการเปิดบล็อกนี้  คงจะช่วยเสริมหนุนให้เพื่อนๆ นักส่งเสริมการเกษตรทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ได้เป็นการเริ่มต้นและจุดประกายในการบันทึกความรู้ โดยใช้บล็อก Gotoknow.org กันต่อไปนะครับ

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

22 สิงหาคม 2549