แนะนำหนังสือ KM

        หนังสือชื่อ Management of Knowledge in Project Environment  ดูรายละเอียดได้ที่นี่ http://books.elsevier.com/uk//Elsevier/uk/subindex.asp?maintarget=&isbn=0-7506-6251-4 

วิจารณ์ พานิช

๒๓ สค. ๔๙