อ่าน บันทึก ที่คุณเอื้อ-อ.หมอปารมีของเรา ย่อยเอามาเล่าถึงการบรรยายจากท่านอาจารย์หมอธีระ ทองสง ตรงประโยคที่ว่า "ครูต้องเป็นแม่พิมพ์เสมอ หมายถึงแม่พิมพ์ หรือ role model อันเป็นความหมายของการมีชีวิต" แล้วคิดถึง"คุณครู" ของตัวเองขึ้นมาทันที ต้องขอเอามาเล่าสู่กันฟัง

ตอนที่ทำ PhD อยู่ที่ The University of Western Australia นั้น มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักอยู่ 2 ท่าน ต้องบอกว่าท่านทั้ง 2 เป็นแบบอย่างที่แตกต่างกันมาก ทำให้ตัวเองได้เรียนรู้ว่า การเป็นครูนั้น นอกจากให้ความรู้เชิงทฤษฎีแล้ว การแสดงความเป็นมนุษย์ผู้มีคุณธรรมประจำใจก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเสียอีก

อาจารย์ท่านหนึ่ง เป็นคนที่รักษาผลประโยชน์ของตนเอง สอนให้เรากอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวเอง ยึดตัวเองเป็นหลัก ไม่ได้ให้เกียรติผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง เป็นคนเก่งทั้งทางด้านการพูดและการเขียน มีความเจริญก้าวหน้าทางตำแหน่งหน้าที่การงานและฐานะอย่างรวดเร็ว ตัวเองนับถือท่านในระดับหนึ่ง แต่ไม่ศรัทธาและไม่ประทับใจ เขียนไว้ใน Acknowledgement ว่า
I thank ..... for his diligent projects, his patience and time spent teaching me about almost everything. I have learned a lot from you.

อาจารย์อีกท่าน ท่านเป็นหมอโรคหัวใจ ท่านรักที่จะสอน ไม่กลัวที่จะให้คำแนะนำทุกเรื่องด้วยความตรงไปตรงมา พูดไม่เพราะ แต่ท่านจริงใจเสมอ ไม่ให้กำลังใจอะไรเลยหากไม่เป็นเรื่องจริง ดังนั้นทุกครั้งที่ได้รับคำชมจากท่าน เชื่อได้ว่าเป็นจริงไม่ใช่การพูดเพื่อให้มีกำลังใจ เวลาที่เราเขียนอะไรไป แล้วท่านไม่เข้าใจ ต้องการแก้ไข ท่านจะให้เกียรติเสมอ ด้วยการสอบถามว่าเราหมายความว่าอย่างไร ไม่เคยแก้อะไรโดยพลการ ไม่พยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเขียนให้เป็นสไตล์ของท่าน ท่านไม่ได้มีเวลามากมายนัก แต่ทุกครั้งที่ส่งงานให้อ่าน ท่านจะใส่ใจและไม่เหน็ดเหนื่อยที่จะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด สอนให้เราคิดให้ถูกทาง รู้จักวิธีชี้แนะโดยไม่ชี้นำ บางครั้งท่านไม่เห็นด้วยกับอาจารย์อีกท่าน ก็ไม่เคย discredit ลับหลัง (แต่อาจารย์อีกท่าน ทำเสมอ) จะใช้วิธีสอบถาม โต้เถียงหาเหตุผลทันที ต่อหน้า ตัวเองรักเคารพท่าน เหมือนท่านเป็นพ่ออีกคนหนึ่ง เขียน Acknowledgement ท่านไว้ว่า
   Special thanks go to Prof. Taylor (as I called him) for his painstaking time and meticulous effort on my several drafts without which I would not have been able to finish my writing. I always appreciate his frank and honest comments and suggestions which always accompany with his very good sense of humour. I am unable to put into word how grateful I am for your dedication in reading various drafts, translating my Thai-glish paragraphs into correct English, helping me develop critical ideas and suggesting improvements in every detail. You have set a standard of practice that I will follow.

ครูที่เป็นแบบอย่างของคนดี มีคุณธรรมคือครูที่จะอยู่ในใจเราเสมอจริงๆ