การบันทึกผลของการดำเนิินการตามแผนปฏิบัติการของโครงการอิ่มบุญ ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม ๘๔,๐๐๐ คน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ธนาคารความดีของชุมชน วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนที่ดีงามและแฝงไปด้วยคุณธรรม

ความเป็นมา       

        พระพุทธศาสนาได้วางรากฐานอย่างมั่นคงในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนาน คู่กับประวัติศาสตร์ชาติไทยดังนั้น จึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างแนบแน่น กล่าวคือ พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ นับแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน ทรงเป็นพุทธมามกะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบันทึกผู้คนและชุมชนความเห็น (26)

        "โครงการอิ่มบุญ ๙๙๙ วัด" เยาวชนปฎิบัติธรรม ๘๔,๐๐๐ คน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

        โครงการ"อิ่มบุญ ๙๙๙ วัด" เยาวชนปฏิบัติธรรม ๘๔,๐๐๐ คน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

        โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเมธีพิทยา ระดับชั้น ม.๑-ม.๒ จำนวน ๑๑๐ คน คณะครู/เยาวชนพี่เลี้ยง จำนวน ๑๕ คน ณ ต. ท่าฬ่อ อ. เมือง จ. พิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ กระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับการอบรม ปฏิบัติธรรม ดังภาพประกอบต่อไปนี้

 

คุณโยมตาสมพร มีแดนไผ่ อายุ ๗๗ ปี ศิษย์เก่าโรงเรียนเมธีพิทยารุ่นแรกๆ คนท่าฬ่อโดยกำเนิด ร่วมกระบวนการเวทีพูดคุยกับเยาวชนรุ่นลูกรุ่นหลาน พูดถึงความเป็นมาของโรงเรียนเมธี/วัดท่าฬ่อ/หลวงพ่อเจ้าคุณเมธี/และวัดถํ้าชาละวัน ถือว่าเป็นเวทีเรียนรู้คนหลายวัย ที่มี่เป้าหมายเพื่อสำนึกรักท้องถิ่น จิตอาสา จิตสาธารณะต่อส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมพรหมวิหาร เป็นต้น วุฒิสภา อิ่มบุญ...   

 

ประวัติความเป็นมาชุมชนและบุคคลสำคัญ

         หลวงพ่อเจ้าคุณเมธี วัดท่าฬ่อ ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร สามารถค้นคว้าอ่านเพิ่มเติมคลิ้กที่  

 • เวทีพลเมือง : เรียนรู้และสร้างสุขภาวะหนองบัวให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 • ที่อยู่ : http://gotoknow.org/blog/nongbua-community/295169 

โดยพระมหาแล ขำสุข(อาสโย) และคนหนองบัว http://gotoknow.org/blog/civil-learning/273652

เขียนเมื่อ 

นมัสการเจ้าค่ะ

มาทักทาย  พระคุณเจ้า  เจ้าค่ะ

เจริญพรโยมครูคิม นพวรรณ

 • โยมครูคิมสบายดีน่ะครับ เมื่อไปงานที่ตากอาตมาเห็นโยมพันผ้าที่ข้อมือเป็นอย่างไรบ้างครับ..
 • อาตมาพึงกลับจากหนองบัว ไปร่วมทำกิจกรรมเวิร์กช๊อบฯ การเรียนรู้ชุมชนและพัฒนาเครือข่ายสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อิงถิ่นฐานและสร้างสุขภาวะสังคม ณ โรงเรียนหนองบัว กับท่านพระอาจารย์มหาแลมาครับ ยังบ่นคิดถึงกันอยู่เลย..
 • เจริญพร
เขียนเมื่อ 

นมัสการเจ้าค่ะ

มาทักทายเป็นครั้งแีรกในบ้านหลังนี้  หลังจากได้พบและกราบนมัสการพระคุณเจ้า

ที่งานศพน้องหนานเกียรติมาแล้ว...

เจริญพรคุณโยมIco48krugui Chutima

อนุโมทนาบุญที่มาเยี่ยมทักทาย..

         " ถึงเป็นญาติ  เป็นเชื้อ

 ไม่มีความเอื้อเฟื้อ  ก็เหมือนเนื้อในป่า

          ไม่ใช่ญาติ  มิใช่เชื้อ

   เมื่อมีความเอื้อเฟื้อ  ก็เหมือนเนื้ออาตมา.."

เจริญพร.

นำภาพมาฝากตามคำเรียกร้องของผอ.พนม จันทร์ดิษฐ์ ครับ

                
                อธิบายภาพ : ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้บริหารและครูผู้เข้าอบรม หลังเสร็จสิ้นการประชุมเวิรอร์ช็อป โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้อิงถิ่นฐาน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนหนองบัว(หนองคอก) อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

กราบขอบพระคุณท่านพระมหาแล

ที่กรุณานำรูปมาฝากบล็อกการบันทึกผู้คนและชุมชน 

เครือข่ายการเรียนรู้ชุมชนและพัฒนาเครือข่ายสื่อออน์ไลน์

จากเวทีคนหนองบัวเริ่มต้นแล้วน่ะครับ...

เขียนเมื่อ 
 • ดีใจได้พบพระอาจารย์
 • คงมีโอกาสได้ทำงานกับพระอาจารย์นะครับ
เขียนเมื่อ 

กราบนมัสการพระอธิการโชคชัยค่ะ ..

แวะมาส่งลิงค์เครือข่ายครูนครสวรรค์ที่ยังเวิร์คกับโกทูโนเป็นกำลังใจวิทยากรค่ะ ..
 
ครูต้นเทียน : สุนันทา แข็งแรง >> แลหน้าวิถีโลก มองย้อนวิถีไทย : ยุ้งข้าวหายไปไหน >> http://www.gotoknow.org/blog/totien2/451128
ครูสุชาติ นุ่มมาก (ครูไพศาลี) >> http://www.gotoknow.org/media/files/741961
ครูวิกานดา >> http://www.gotoknow.org/profiles/users/krunongbt
ครูนัทธมน หลีจู จาก รร.หนองดู่  >> http://www.gotoknow.org/profiles/users/leejus
ครูภัทรานิษฐ์ อิ่มศิล จาก รร.วังบ่อวิทยา >> http://www.gotoknow.org/blog/krupay/450941
ครูสุภาวดี ประสิทธิพร  >> http://www.gotoknow.org/profiles/users/supavade

เจริญพรโยมอาจารย์Ico48ณัฐพัชร์

       อนุโมทนาบุญขอบคุณโยมอาจารย์ ที่กรุณานำลิงค์เครือข่ายครูนครสวรรค์ที่ยังเวิร์คกับโกทูโนมาเป็นกำลังใจให้พระธรรมวิทยากร เป็นประโยชน์มากในการสื่อสารต่อยอดเครือข่ายครูในชุมชนอิงถิ่นฐานครับ..เจริญพร.

เจริญพรโยมอาจารย์Ico48 ขจิต ฝอยทอง 

       อนุโมทนาบุญขอบคุณโยมอาจารย์ ที่กรุณานำภาพงานโยมหนานเกียรติ ที่พบกันมาฝากอาตมา เพื่อน้อมรำลึกและบันทึกเป็นความทรงจำอันดีงาม คงมีโอกาสได้ทำงานกับโยมอาจารย์ครับ..เจริญพร.

มาร่วมรำลึกถึงคนดีที่โลกไม่มีวันลืม

                       
                        

@@@คนคนหนึ่งเกิดมาใต้ฟ้ากว​้าง
หวังเดินทางตามหาสิ่งที่ฝัน
แต่ก็ต้องสะดุดหยุดเดินพลัน
และมีอันเป็นไปด้วยภัยพาล@@​@

บทกลอนของคุณครู(kruqui Chutima)

nattapach
IP: xxx.228.254.186
เขียนเมื่อ 

แวะมาส่งลิงค์เพิ่มเติมเจ้าค่ะ ...

ครูต้นเทียน : สุนันทา แข็งแรง >> แลหน้าวิถีโลก มองย้อนวิถีไทย : ยุ้งข้าวหายไปไหน >> http://www.gotoknow.org/blog/totien2/451128
ครูสุชาติ นุ่มมาก (ครูไพศาลี) >> http://www.gotoknow.org/media/files/741961
ครูวิกานดา >> http://www.gotoknow.org/profiles/users/krunongbt
ครูนัทธมน หลีจู จาก รร.หนองดู่  >> http://www.gotoknow.org/profiles/users/leejus
ครูภัทรานิษฐ์ อิ่มศิล จาก รร.วังบ่อวิทยา >> http://www.gotoknow.org/blog/krupay/450941
ครูสุภาวดี ประสิทธิพร  >> http://www.gotoknow.org/profiles/users/supavade

ครูภานิณี เภา สุขโชคพานิช >> http://www.gotoknow.org/profiles/users/panine

วันที่ 1 สิงหาคม "วันสตรีไทย" ...

        ความเป็นมาของวันสตรีไทยก่อเกิดจากแนวความคิดที่ว่า ในเดือนสิงหาคมเป็นเดือน แห่ง มหามงคลสมัย ที่ปวงชนชาวไทยพร้อมใจกันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม ประดุจแม่ของแผ่นดิน และทางราชการได้กำหนด เป็นวันแม่แห่งชาติ องค์กรสตรีไทยทั่วประเทศได้หารือกันทั้งภาครัฐและเอกชน มีความประสงค์
ร่วมกันกำหนดให้มีวันสตรีไทยขึ้น ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่สตรีไทย ได้มีโอกาสร่วมกัน กำหนด วันของตนเอง เป็นการผลักดันกระบวนทัศน์ ความคิด ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสตรีไทย และภูมิปัญญา ที่เป็นของตนเองให้ผนึกกันก้าวไปในแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ เพื่อยกระดับ สถานภาพชีวิตของสตรีไทย และร่วมกันพัฒนาเพื่อความเจริญก้าวหน้า ของประเทศ ทุกองค์กร จึงกำหนดวันสตรีไทยขึ้น และได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้า จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระราชทานกำหนดให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสตรีไทย ตั้งแต่พุทธศักราช 2546 เป็นต้นไป

                  

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2554 

              วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เวลา 15.28 น.  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทย ทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกคัทลียา ควีนส์สิริกิติ์ เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทย

                    

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานดอกกล้วยไม้ แคทลียา ควีนสิริกิติ์ เพื่อใช้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทย

ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด"พลังสร้างสรรค์สู่อนาคตที่ยั่งยืน สตรียุคใหม่พัฒนาก้าวไกล ห่วงใยสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม" 

             โอกาสนี้ได้พระราชทานโล่เชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่น และโล่รางวัลสุดยอดเพชรน้ำหนึ่งระดับประเทศ และระดับชาติ ตลอดจนทอดพระเนตรนิทรรศการจากภาคีส่วนต่างๆ ที่จัดแสดงผลงานบทบาทของสตรีไทยที่มีต่อสังคม,การแสดงผลงานและแบบเสื้อของผู้ต้องขังในโครงการยังดีไซเนอร์,การฝึกอาชีพจากกรมราชทัณฑ์ นอกจากนี้ยังร่วมกับองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ 193 แห่งและภาคี ร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวันสตรีไทย ตลอดเดือนสิงหาคมด้วย

             เนื่องในโอกาสที่วันนี้เป็นวันสตรีไทย ข้าพเจ้าจึงของฝากความคิดเห็นว่า สตรีไทยมีหน้าที่สำคัญเบื้องต้น 4 ประการ คือ

           ประการแรก พึงทำหน้าที่ "แม่" ให้สมบูรณ์ โดยทำให้ครอบครัวบังเกิดความรัก และความอบอุ่น มีความเข้าใจและไว้วางใจ ซึ่กงันและกัน แม่ควรเป็นที่ยึดมั่นของลูก เมื่อลูกเกิดปัญหาก็ช่วยแก้ไขด้วยความเมตตา และสอนให้รู้จักดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร ถ้าสตรีไทยทำเช่นนี้ได้ เด็กไทยก็จะเติบโตเป็นพลเมืองดี และช่วยป้องกันปัญหาร้ายแรงต่าง ๆ ในสังคมไทย

                ประการที่สอง พึงทำหน้าที่ของ "แม่บ้าน" ให้ดีโดยทำให้บ้านมีความน่าอยู่ เป็นที่พักพิงอันอบอุ่น ของสมาชิกในครอบครัว ช่วยเก็บออมและเพิ่มพูนทรัพย์สินให้ครอบครัว รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนรอบข้างตามสมควร          

                 ประการที่สาม พึง "รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย" ผู้มีความนุ่มนวล อ่อนโยน สุภาพ เมตตา และยิ้มแย้มแจ่มใส รวมทั้งธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอันละเอียดประณีตให้เป็นที่ชื่นชมของนานาชาติตลอดไป

                ประการที่สี่ พึง "ฝึกฝนตนเอง" ให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ขยัน และอดทน มีความประยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษา ความสามัคคี ในหมู่คณะไว้ให้มั่นคง

                 หากสตรีไทยทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ทั้ง 4 ประการ นี้ได้ ก็จะส่งผลให้ครอบครัวไทย สังคมไทย และประเทศชาติมีความสุข ความเจริญ นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง และสตรีไทยจักเป็นที่ยกย่อง ชื่นชมของสังคมโลกตลอดไป"

                   ทัณฑสถานหญิงจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดโครงการ เรือนจำ เรือนธรรม กิจกรรมอบรมธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ  และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔พรรษา ครบ๗รอบ ในวันที่๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๙ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรม จำนวน ๕๐๐ คน/ท่าน ระหว่างวันที่ ๑-๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังภาพประกอบต่อไปนี้  

บรรยายภาพ: พระธรรมวิทยากร พระธนพนธ์ ธนปาโล และพระอธิการโชคชัย ชยวุฑโฒ

 

บรรยายภาพ:นางบุษบา ศักรางกูล ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงจังหวัดพิษณุโลก ประธานพิธีเปิดกิจกรรมการอบรม 

                    

ดอกกล้วยไม้ แคทลียา ควีนสิริกิติ์ เพื่อใช้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทย

นำหนังสือการเรียนรู้อิงถิ่นฐานมาฝากครับ

รวบรวมที่อาจารย์วิรัตน์ คำศรีจันทร์เขียนไว้ ได้ประมาณ ๔๐ กว่าหน้า

                      

ตามไปอ่านที่ลิ๊งก์มาอีกหลายหัวข้อในงานเวิอร์ช็อปโรงเรียนหนองบัวได้เลยนะครับ

บ้านเตาอิฐ อำเภอหนองบัว นครสวรรค์    
การเรียนรู้อิงถิ่นฐาน : ๖.การบูรณาการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนและเครือข่ายในนครสวรรค์    
การเรียนรู้อิงถิ่นฐาน : ๕. รวมการบรรยายเสริมความรู้และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาเครือข่าย    
การเรียนรู้อิงถิ่นฐาน : ๔. ชุมชนเรียนรู้ออนไลน์เวทีคนหนองบัวกับการเรียนรู้อิงถิ่นฐาน    
การเรียนรู้อิงถิ่นฐาน : ๓. ปลายทางเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อิงถิ่นฐานและตัวชี้วัดกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์    
การเรียนรู้อิงถิ่นฐาน : ๒. การสะสมทุนเดิมกับวิธีประสานงานผ่านสื่อออนไลน์    
การเรียนรู้อิงถิ่นฐาน : ๑. บูรณาการเวทีคนหนองบัวกับเครือข่ายโรงเรียนในฝันนครสวรรค์    
เวิร์คช็อปเครือข่ายครูนครสวรรค์พัฒนาการเรียนรู้อิงถิ่นฐานอย่างบูรณาการ

           การบันทึกผู้คนและชมชน: กิจกรรมอบรมธรรมปฏิบัติเรือนจำเรือนธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ต่อวันที่สอง) ณ  ทัณฑสถานหญิงจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก        

 

           ตามที่กรมราชทัณฑ์ ให้ทัณฑสถานหญิงจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนวันสตรีไทย ในระหว่างวันที่ ๑- ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เพื่อให้ผู้ต้องขัง ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุครบ ๗๙ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่จะถึงนี้ โดยจัดให้มีการบวชเนกขัมมะบารมี รักษาศีล ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญสมาธิ รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้ต้องขังหญิงตระหนักถึงพลังความร่วมมือ สร้างสิ่งที่ดีต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้ต้องขังหญิงเข้าร่วมพิธี จำนวนทั้งสิ้น ๕๖๕ คน


        การสื่อสารความรู้และสร้างการไหลเวียนทางข่าวสารชุมชน: ต่อยอดจากเวทีคนหนองบัว จากการเรียนรู้ชุมชนและพัฒนาเครือข่ายสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อิงถิ่นฐานและสร้างสุขภาวะสังคม โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาเรียนรู้ชุมชน ที่จะช่วยให้ประสบการณ์ ความรู้ ตลอดจนข้อมูลความสามารถที่จำเป็นต้องได้เข้าถึงร่วมกันของชุมชน สามารถมีวิธีบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบซึ่งหากขาดการจัดการโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาเรียนรู้ชุมชน ซึ่งอาจจะทำได้ยากหรือทำไม่ได้ และสิ่งที่สำคัญทำให้ชุมชนมีกำลังทางความรู้และเคลื่อนไหวข่าวสารได้ดีขึ้น

        บทเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองไผ่: สถานศึกษาพอเพียง ที่เดินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ... สู่เรือนจำ เรือนธรรม..


        กิจกกรรมนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีกราบขอบพระพระอาจารย์มหาแล อาสโย (ขำสุข) ดร.วิรัตน์ คำศีรจันทร์ อาจารย์พนม จันทร์ดิษฐ์ ผอ.โรงเรียนเรียนบ้านหนองไผ่ ผู้ให้สื่อข้อมูลในสถานศึกษา และญาติธรรมในเวทีคนหนองบัวเว็บบล็อก GotoKnow  

       บันทึกโดย: พระอธิการโชคชัย ชยวุฑฺโฒ (เอี่ยมยัง) ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

 

 

 

เรียนท่านพระอาจารย์มหาแล เจริญโยมอาจารย์ดร.วิรัตน์ และเวทีคนหนองบัวทุกท่าน

      ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่กรุณานำหนังสือการเรียนรู้อิงถิ่นฐานและลิ้งเครือข่ายความรู้มาฝากครับ.. ขออนุญาติเรียนรู้และนำไปใช้ตามลำดับก่อนน่ะครับ..สรุปแว้..งานเวิอร์ช็อปโรงเรียนหนองบัวอิ่งถิ่นฐาน.. เวร์กครับ..ขอบอกตามที่เรียนไว้ในเบื้องต้น. 

เขียนเมื่อ 
 • นมัสการครับ
 • ตามมาอ่านงานเรื่องผู้ต้องขังหญิงด้วยครับ
 • สมัยก่อนเคยตามพระอาจารย์ไป
 • จะผ่านประตูหลายชั้น
 • คนธรรมดา เข้าไม่ได้นะเนี่ย
 • สบายดีไหมครับ

เจริญพรโยมอาจารย์ขจิต ฝอยทอง

 • อนุโมทนาขอบคุณที่ตามมาให้กำลังใจ สบายดีตามอัตภาพ(เที่ยวบินเยอะครับ)
 • กิจกรรมอบรมธรรม ผู้ต้องขังปฏิบัติธรรมเรือนจำ เรือนธรรม อาตมามีโอกาสทำเป็นครั้งแรก แตกต่างกันกับค่ายอบรมเยาวชนและนักเรียน เพราะผู้ต้องขังหญิ่งส่วนใหญ่มี่แต่ท่าน สว.(ผู้สูงวัย)
 • เมื่อปีที่แล้ว เคยไปสอนธรรมศึกษาตรี โท เอก ให้กับผู้ต้องขังหญิงครับ..แฟนคลับเลยเยอะหน่อย
 • ใช่ครับ..คนธรรมดาเข้าไม่ได้ และไม่ค่อยจะอยากเข้าเท่าไรหรอกด้วยครับ อาตมาเป็นพระภิกษุจึงเข้าออกง่ายหน่อย..และถือโอกาสไปโปรดยาติโยมด้วย
 • แต่ก็ต้องทำตามกฏระเบียบ ขั้นตอนเยอะมากมีหลายชั้นหลายประตู รั้วกำแพงสูงมาก (วิทยาลัยกำแพงสูง/มหาวิทยาลัยชีวิต)
 • อาจารย์ขจิตเคยตามพระอาจารย์ท่านไป  ไปที่ไหนครับ..
 • เจริญพร
เขียนเมื่อ 

นมัสการเจ้าค่ะ...

 • แวะเข้ามาทักทายค่ะ...ไม่ทราบมาก่อนว่าประจำอยู่ที่วัดพรหมพิราม...

เจริญพรคุณโยมIco48 บุษยมาส

 • ดีใจจังที่ได้พบเจอคนพรหมพิราม ไม่ทราบว่าใช่หรือไม่
 • ทราบประวัติว่าคุณโยม ศิษย์เก่ารร.พิรามอุทิศ(เทศบาลพิรามอุทิศ)และรร.พรหมพิรามวิทยา ปัจจุบันมีบ้านพักที่พิษโลกใช่ไหมครับโยม และกลับพรหมพิรามบ่อยไหม..
 • เห็นคุณโยมนำข้อมูลเหตุการณืที่เกิดขึ้นในวันสงการต์ 13 เม.ย. 53 การทำบุญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 53 ณ วัดใหม่พรหมพิรามและบรรยากาศฝนตก นํ้าท่วมมาลงในบล็อก..ดูแล้วได้เห็นงานบุญงานประเพณีที่งดงาม พร้อมเพียงไปด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญอย่างหน้าชื่นใจ..อนุโมทนาบุญ 
 • และอยากเชิญชวนคนพรหมพิราม มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เวทีคนพรหมพิราม:เรียนรู้และสุขภาวะคนพรหมพิรามให้เข้มแข็งและยั่งยืน/ประวัติบ้านพรหมพิราม/สำนึกรักท้องถิ่น 
 • http://www.gotoknow.org/blog/prompriram-community/438465
 • น้องฟ้าครามน่ารักจัง..โตไว ๆ น่ะ..
 • เจริญพร.
เขียนเมื่อ 

กราบนมัสการอีกครั้งค่ะ ท่านพระอธิการโชคชัย...

เขียนเมื่อ 

กราบนมัสการพระอธิการโชคชัย ที่เคารพ

ผมมาทักทาย อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพระอาจารย์

ผมได้เรียนรู้กับพระอาจารย์มาจนปัจจุบันนี้ ผมได้มีงานและประสบการณ์มากมาย

ขอขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูง

เจริญพรท่าน

Ico48

ยินดีและดีใจที่ท่านยังคิดถึงกันอยู่ ขอให้ลุกขึ้นสู่ต่อไป..

หากท้อ..แต่อย่าถอย..เมื่อถอย..แต่อย่าถอน..เมื่อถอนแต่อย่าถอด..เมื่อถอดก็ปักมันลงไปใหม่..เริ่มต้นใหม่..

เป็นกำลังใจให้ครับ..

นมัสการพระคุณเจ้า พระอธิการโชคชัย ดีใจที่ได้พบกัน แม้นได้สนทนากันน้อยก็ติดใจ ตามมาอ่านต่อในบันทึก