ในสมัยก่อนนักการเมืองในบ้านเรามักมีคำนำหน้าก่อนชื่อเล่นว่า bigเช่น big ซัน(sun) bigแอ๊ด(ชื่อเล่นผมเองไม่เกี่ยว

กับนักการเมือง)เรามาดูว่าคำว่า big ความหมายที่ใกล้เคียงกันมีว่าอย่างไรบ้าง

 

  big แปลว่าใหญ่ มีความหมายเหมือนคำว่า large  แต่คำว่า large  จะเป็นทางการมากกว่า

และนิยมใช้เป็นภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูด เช่น   a big lunch  แต่ภาษาเขียนเราเขียนว่า a large house   

 

  นอกจากนี้คำว่า large ยังใช้กับจำนวนบอกเป็นตัวเลขเช่น Large amounts of money.  

 

   great ปกติจะไม่ใช้ในการบอกขนาดแต่ใช้ได้ใน

กรณีสิ่งของที่ใหญ่มากและเราประทับใจเช่น  

  Before them stood a great palace.    

 

  great  ยังใช้บอกความยาว (length) ความสูง(height)และอายุ(age) ได้อีกด้วย เช่น  

 

  The grass  had reached a great height. ต้นหญ้าขึ้นสูงมาก  

 

 


  ช่วงนี้รู้สึกเหมือนมีความผิดที่ไม่ได้เขียนบันทึกทุกวันเนื่องจากอ่านหนังสือ แต่พยามยามเข้ามาเขียนบันทึกไว้ถ้าผมไม่ค่อยได้แวะ

ไปทักทายสมาชิกช่วงนี้อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับ โอ๊ย โอ๊ยหนังสือจะล้มทับแล้วครับ(พี่เม่ยบอกว่าจะแจกชั้นหนังสือให้ตั้ง 10 ชั้น ขอบคุณมากครับ)     

 

Love You A Ton

  

 

ข้อมูลจาก  Longman  Dictionary of Contemporary English