ชื่นชม พี่ๆ กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ บ้านครีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช จากการร่วมเยี่ยมชมกลุ่มมัดย้อมกับเยาวชนรุ่นใหม่ของนครศรีธรรมราช กับค่ายเยาวชนอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP Camp:City Learning Park Camp) เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม2549

...บอกได้คำเดียวว่า ...เยี่ยมมาก ทึ่งมาก ภูมิใจมาก กับการเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์(โดยการทดลองจากธรรมชาติ ทดสอบและตั้งสมมติฐานในการค้นหาสี ออกแบบลายมัดย้อม) ทั้งนักปรับปรุงกระบวนการทำงาน(ค้นหาวิธี ปรับปรุงการย้อมสีที่ดีที่สุด ไม่ให้ลอก ไม่ให้ขึ้นลา คิดค้นสิ่งใหม่ๆโดยการทำผ้าบาติกจากสีธรรมชาติ) ทั้งนักพัฒนาชุมชน(สร้างงานในชุมชน) ทั้งนักการตลาด(ส่งสินค้าขายในประเทศอังกฤษ ญี่ปุ่น) ทั้งนักอนุรักษ์ธรรมชาติ(วัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นใบ เปลือกไม้แก่และแห้งจากธรรมชาติเพื่อให้ทำลายธรรมชาติน้อยที่สุด)

 พี่อารี ตัวแทนกลุ่มมัดย้อมกำลังถ่ายทอดประสบการณ์

 

ความรู้ซ่อนเร้นจากการทดลอง ลองผิดลองถูกทำให้สามารถค้นหาสีธรรมชาติเพื่อใช้ในการย้อมถูกนำมาถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นต่อรุ่นและบันทึกเป็นความรู้ใหม่ที่ชัดแจ้ง ทั้งการเป็น
......นักวิทยาศาสตร์
..........นักปรับปรุงกระบวนการทำงาน
.............นักการตลาด
.................นักพัฒนาชุมชน
.....................นักอนุรักษ์ธรรมชาติ.....ยอดเยี่ยมจริงๆ คะ

ผลการทดสอบ ลองผิดลองถูกจนได้สีจากธรรมชาติ