• บรรยากาศยามเย็น...แสงสีเหลืองอร่าม..กำลังจะลับฟ้า
  • บริเวณด้านหน้าของเกาะช้าง....ถ่ายบนเรือเฟอร์รี่..
  • ได้บรรยากาศ...ไร้คำบรรยาย.....