อ่านบันทึก คุณปัญหาเอย... ของคุณจันทร์เมามายแล้ว คิดถึงความรู้สึกของตัวเองกาลครั้งหนึ่งเมื่อครั้งยังอยู่ระหว่างทำ thesis อยู่ต่างบ้านต่างเมือง ใช้วิธีหาหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยามาอ่าน เพื่อจะช่วยให้ตัวเองหายเครียด แล้วก็ไปได้ คำคม 2 ชิ้นนี้เอามาพิมพ์แปะไว้หน้าโต๊ะ

 

อันแรก เคยพูดถึงไปแล้วที่บันทึกนี้ แต่อันหลัง เหมาะกับสิ่งที่คุณจันทร์เมามายกำลังพูดถึง และรู้สึกว่ามีอีกหลายๆท่านก็เผชิญอยู่ จึงเอามาฝากทุกท่านค่ะ เผื่อจะฉุกใจคิดอะไรได้ เหมือนที่เคยช่วยความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ จนรอดมาถึงทุกวันนี้ แปลความได้ว่า

ทุกคนมีปัญหา เป็นปัญหา หรืออยู่กับปัญหา
มีปัญหาเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นที่ร้ายแรงจริงๆ