ความหวังและกำลังใจ

          คนเราเมื่อเกิดมาอย่าท้อแท้ในชีวิตต้องพยายามให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอ อย่าน้อยใจในสี่งที่ตัวเองมี สิ่งที่ตัวเองเป็น ที่ไม่เท่ากับคนอื่นที่เขามีมากกว่าเราพยายามหาในสิ่งที่ดีกว่าให้เขามาในชีวิตตั้งใจทำสิ่งที่ดี ซื่อสัตย์ ไม่คตโกง ทำในสี่งที่หวังไม่ใช่สี่งที่ฝัน   อยู่กับสี่งที่หวังอย่าอยู่กับสี่งที่ฝัน และทำความหวังให้เป็นจริง 

ดังคำกลอนต่อไปนี้

ไม่มีคำว่าแพ้หากว่าใด้เริ่ม

ไม่มีคำว่าอยู่ที่เดิมหากว่าค้นหา

ไม่มีคำว่าเป็นที่หนึ่งหากยังพึ่งพา

ไม่มีคำว่าดีกว่าหากเราไม่ตั้งใจ

........................................................

หนึ่งก้าวที่ยาวไกล 

อาจหวั่นใหวและล้มลง

หนึ่งก้าวที่มั่นคง

แม้จะสั้นแต่มั่นใจ

.......................................................

ถ้าล้มจงลุกอย่าทุกข์ท้อ

จงสานต่อความหวังอันยิ่งใหญ่

แม้วันนี้จะไม่มีสิทธิ์พิชิตชัย 

 ก็ยังมีวันใหม่ให้ท้าทาย

.......................................................

คนเรามีอดีดอยู่ข้างหลังและมีความหวังอยู่ข้างหน้า

จะขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะค่ะ