อนวัช

อนวัช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นักเอกสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Usernameanawat13
สมาชิกเลขที่5835
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
ประวัติ
ประวัติส่วนตัว
  - ชื่อ นายอนวัช กาทอง
- ชื่อเล่น ตุ้ย
- ภูมิลำเนา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
  -ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2552
  - ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552
  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2543
ประวัติการทำงาน ประสบการณ์
  - อาจารย์ผู้ช่วย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (13 พ.ย. 2543 - 2 มี.ค. 2546)
 

- นักเอกสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ตั้งแต่ 3 มี.ค. 2546 ถึงปัจจุบัน)

- นำเสนอผลงาน ระบบการจองห้องประชุม สำนักวิทยบริการ งาน Pulinet วิชาการครั้งที่ 1 "Creative Library" วันที่ 24-25 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ผลงาน
  - Webmaster สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  - Web database ฐานข้อมูล สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- System Admin ทั้งระบบ Windows และ Linux
ปัจจุบัน
  - ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Tel.
  Office :: 045-353109
E-mail
 

- [email protected]
- [email protected]