อนวัช


นักเอกสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Username
anawat13
สมาชิกเลขที่
5835
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ
ประวัติ ประวัติส่วนตัว   - ชื่อ นายอนวัช กาทอง
- ชื่อเล่น ตุ้ย
- ภูมิลำเนา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประวัติการศึกษา   -ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2552   - ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552   - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2543 ประวัติการทำงาน ประสบการณ์   - อาจารย์ผู้ช่วย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (13 พ.ย. 2543 - 2 มี.ค. 2546)  

- นักเอกสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ตั้งแต่ 3 มี.ค. 2546 ถึงปัจจุบัน)

- นำเสนอผลงาน ระบบการจองห้องประชุม สำนักวิทยบริการ งาน Pulinet วิชาการครั้งที่ 1 "Creative Library" วันที่ 24-25 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ผลงาน   - Webmaster สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   - Web database ฐานข้อมูล สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- System Admin ทั้งระบบ Windows และ Linux ปัจจุบัน   - ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Tel.   Office :: 045-353109 E-mail  

- anawat13@hotmail.com
- anawat13@gmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี