หัวใจสำคัญ!!!....ของการผลิตพยาบาลเพื่อชุมชน:1

โดยเริ่มจากการประสานงานกับองค์กรเครือข่าย โรงพยาบาลชุมชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันหารูปแบบและแนวทางในการผลิตพยาบาลให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมของคนภาคใต้
ได้มีโอกาสอ่านข้อเสนอของคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น ร่วมกับรพ.อุบลรัตน์และรพ.น้ำพอง ที่ได้ร่วมกันผลิตพยาบาลเพื่อชุมชน พบว่า หัวใจสำคัญในของการเรียนการสอน คือ การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลให้มี 1) ความไวต่อภาวะสุขภาพที่เผชิญอยู่ของคนในชุมชนที่มีความซับซ้อน และแตกต่างกันในหลายมิติ 2) สามารถทำงานร่วมกับชุมชนให้ตอบสนองปัญหาสุขภาพคนในชุมชนทั้งในแง่ของการจัดบริการสุขภาพและการจัดการทางสังคม 3) สามารถกำกับ ติดตามและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การดูแลสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ได้อย่างเหมาะสม และ4) เป็นผู้สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพของคนในชุมชนได้ ดิฉันรู้สึกชื่นชมกับความมุ่งมั่นของม.ขอนแก่นที่ได้ดำเนินงานมาได้ระยะหนึ่ง และคิดว่าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ก็จะขอเป็นเครือข่ายในโครงการร่วมผลิตพยาบาลเพื่อชุมชน โดยเริ่มจากการประสานงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ โรงพยาบาลชุมชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันหารูปแบบและแนวทางในการผลิตพยาบาล..เพื่อชุมชน..ของชุมชน..ภาคใต้ และที่สำคัญ คือ... การพัฒนาสุขภาวะของชุมชนที่ยั่งยืน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#พยาบาลเพื่อชุมชน

หมายเลขบันทึก: 44861, เขียน: 15 Aug 2006 @ 23:54 (), แก้ไข: 29 May 2012 @ 20:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)