ผมแวะมาโรงเรียนเทพศิรินทร์ ปทุมธานี เป็นแห่งที่ 3 ตามนโยบายของผมในฐานะนายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่จะเยี่ยมเยียนเทพศิรินทร์ทุกแห่ง  ผมได้พบท่านผู้อำนวยการ คณาจารย์ และนักเรียนทั้งระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย  ซึ่งทุกคนทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ผมจะพัฒนาโรงเรียนเทพศิรินทร์ปทุมธานีให้เป็นเลิศต่อไปเช่นเดียวกับโรงเรียนเทพศิรินทร์