4 in 1in KKU

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เช้าวันนี้ที่มอดินแดง

กิจกรรมร่วมพัฒนาใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 เช้าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่มีกิจกรรมหลากหลายทั้งในรั้วและนอกรั้วมหาวิทยาลัย

 เริ่มต้นด้วย ๐๖.๓๐ น. ทีมงานของศูนย์บริการวิชาการ นำโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการ อาจารย์สุวัฒน์ บุญจันทร์ นำทีม One Stop Service ออกไปที่จังหวัดเลย ด้วยความร่วมมือของ หน่วยมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ งานการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ชุดที่ ๒ เริ่มตั้งแต่เมื่อวาน คือ ทีมงาน HACC_KKU จัดงาน 7th HA Forum ที่โรงแรมเจริญธานี ร่วมกับสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ) โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา จะเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ และ ให้การบรรยายพิเศษ งานนี้ รองผู้อำนวยการ คือ ผศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกุล ดูแล

 ชุดที่ ๓ ท่านรองผู้อำนวยการ อาจารย์ สุรเชษฐ์ มั่งมีศรี  นำทีมฝึกอบรบไปที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อจัดโครงการ บริการที่เป็นเลิศ ให้กับกรมสรรพากร เพิ่มเติมอีก ๒ รุ่น

 ชุดสุดท้าย คือ ท่านรองผู้อำนวยการ ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี เตรียมการเข้าตรวจเยี่ยมประเมินของ สมศ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตบุตร จะเข้ามาประเมิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างเป็นทางการตาม พรบ การศึกษาแห่งชาติ ครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
กิจกรรมหลากหลาย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่มากด้วย สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับการประเมินรอบ สอง หลังจาก สมศ เข้ามาประเมินครั้งที่แล้ว ในปี ๒๕๔๕ ทุกคณะทำงานเป็นทีม ดีมากค่ะ
เขียนเมื่อ 

 Yes! เรียนท่านใบบุญ

 ชาวมอดินแดง รวมแรง เสริมพลัง ครับ

เขียนเมื่อ 
ชาวมอดินแดงสร้างคุณภาพร่วมกัน