กิจกรรมร่วมพัฒนาใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 เช้าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่มีกิจกรรมหลากหลายทั้งในรั้วและนอกรั้วมหาวิทยาลัย

 เริ่มต้นด้วย ๐๖.๓๐ น. ทีมงานของศูนย์บริการวิชาการ นำโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการ อาจารย์สุวัฒน์ บุญจันทร์ นำทีม One Stop Service ออกไปที่จังหวัดเลย ด้วยความร่วมมือของ หน่วยมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ งานการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ชุดที่ ๒ เริ่มตั้งแต่เมื่อวาน คือ ทีมงาน HACC_KKU จัดงาน 7th HA Forum ที่โรงแรมเจริญธานี ร่วมกับสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ) โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา จะเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ และ ให้การบรรยายพิเศษ งานนี้ รองผู้อำนวยการ คือ ผศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกุล ดูแล

 ชุดที่ ๓ ท่านรองผู้อำนวยการ อาจารย์ สุรเชษฐ์ มั่งมีศรี  นำทีมฝึกอบรบไปที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อจัดโครงการ บริการที่เป็นเลิศ ให้กับกรมสรรพากร เพิ่มเติมอีก ๒ รุ่น

 ชุดสุดท้าย คือ ท่านรองผู้อำนวยการ ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี เตรียมการเข้าตรวจเยี่ยมประเมินของ สมศ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตบุตร จะเข้ามาประเมิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างเป็นทางการตาม พรบ การศึกษาแห่งชาติ ครับ

JJ