อ่าน บันทึกของอ.วิจารณ์ เล่าเรื่องเพื่อนๆคุยถึงความหลัง สมัยไปเมืองนอกใหม่ๆ และปัญหาเกี่ยวกับการพูดแล้ว ติดใจที่อ.หมอวลีเขียนเล่าถึงตอนที่ต้อง present งานจากการอ่าน papers แล้วเอามาพูด ซึ่งซ้อมมาอย่างดี แต่เวลา present โดนอาจารย์บอกให้ไปตะโกนมาจากหลังห้อง เพราะพูดเสียงเบาไป เหมือนมาบ่นอะไรให้คนฟังฟัง

ทำให้ระลึกถึงอาจารย์ที่ปรึกษาที่แสนดีของตัวเอง คือ Professor Roger Taylor ท่านเป็น cardiologist ที่เกษียณแล้ว จำได้ว่าครั้งแรกที่ต้อง present ในงานประชุมวิชาการประจำปีของภาควิชา Medicine อาจารย์ขอให้ซ้อมพูดให้ฟัง พร้อมทั้ง slide Power Point พออ้าปากพูดไปได้แค่ slide ที่หนึ่ง ก็โดนอาจารย์ดุทันทีด้วยเสียงอันดังว่า "Anothai you have to speak louder and stronger. People have trouble with your accent because you're not a native speaker so you have to speak clearly and loudly" แล้วอาจารย์ก็แสดงให้ดูทันทีด้วยท่าทางแข็งขัน และเสียงดัง จนถึงบัดนี้ยังจำได้ไม่ลืมเลยค่ะ ทุกครั้งที่จะต้องไปพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าที่ประชุม ก็จะพยายามพูดให้เสียงดังที่สุดเท่าที่จะทำได้ ต้องลืมความสงบสำรวม เรียบร้อยแบบไทยๆของเราไปเลย

อาจารย์สอนเทคนิคให้ด้วยว่า ให้พูดช้าๆ และพูดประโยคไม่ยาวมาก ใช้วิธีให้ภาพบรรยายความมากกว่าการอธิบายเป็นคำพูด แต่ที่สำคัญที่สุดคือ "Clearly and Loudly"