ตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออก และยังไม่เป็นเชิงระบบมากนัก (ก็ด้วยไม่ค่อยเป็นระบบหรือไร้ระเบียบอยู่แล้ว) สำหรับเวทีคุณอำนวย หรือ KFC(oP) ในงาน KM Forum #3 ด้วยเพราะยังไม่มีใครได้พูดถึงมากนักในประเด็นนี้คือน่าจะได้จัดให้ยอดคุณอำนวยของแต่ละเดือนได้มา ลปรร.กัน โดยเอาประเด็นจุดเด่นที่ได้รับการพิจารณาจาก สคส.มาเล่า ว่า How to อย่างไรบ้าง มีเทคนิคอะไร จนสามารถก่อให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วทำไมมาเข้าตากรรมการพิจารณา อันนี้ให้กรรมการที่พิจารณาได้ช่วยเข้าไปร่วม ลปรร.ด้วยว่าเขาเห็นอะไรถึงได้พิจารณาให้รางวัลนี้แก่เขาในเดือนนั้น ๆ

     หากนับไปถึงเดือน พ.ย. 49 เราก็น่าจะมีคุณอำนวย 10 กว่าท่าน (15 ท่าน หรือมากกว่าไม่แน่ใจนะครับ) ที่เป็นเป้าหมายในกลุ่มนี้ จะพอดีมาก เมื่อรวมกับกรรมการที่พิจารณาในแต่ละเดือนซึ่งหมุนวนกันอยู่ล้วนเป็น จนท.ใน สคส. (ค่าใช้จ่ายก็ไม่เพิ่มมาก...อิๆๆ) ผมมองว่ารางวัลจตุรพลัง (คุณอำนวย) ในแต่ละเดือนที่ได้ให้ไปแล้วนั้น คนที่เคยได้รับไปนาน ๆ และก็ค่อย ๆ หายไปก็จะได้กลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้งหนึ่ง

     จึงนำเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาในเบื้องต้นก่อน จะพยายามทบทวนและจำลองภาพให้เห็นเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบอีกทีนึงครับ