ภาพที่ท่านเห็นด้านบน..เป็นสถานที่...ที่เขาพาไปดำน้ำดูปะการัง

ที่แห่งนี้มีความสวยงามไม่แพ้ที่อื่นๆ......ชื่อว่า.......ถ่ายจากมุมไกล