เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2549 ผมได้มีโอกาสเข้าประชุมคณะกรรมการ "สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของระบบบริการปฐมภูมิ" กับทีมงาน สวรส.ภาคใต้ มอ. ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ จะเป็นคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การเลือกสรรในระดับประเทศ อีกทั้งเป็นคณะกรรมการสนับสนุนฯ ในระดับภาคไปด้วย โดยมีอาจารย์พงศ์เทพ (ผศ.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ) ผอ.สวรส.ภาคใต้ มอ.เป็นประธานฯ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานในเบื้องต้นว่าควรจะแตก Node ของภาคใต้เป็น 3 Node คือ ภาคใต้ตอนบน ตอนล่าง และอันดามัน ในส่วนของอันดามัน พอจะหาคุณอำนวยได้ โดยประธานจะรับไปเอง ส่วนกลุ่มภาคใต้ตอนบนนั้นยังไม่ชัดเจนว่าจะหาใครมาสักคนเพื่อเป็นคุณอำนวยที่เหมาะสมกับเรื่องนี้ดี ที่ประชุมก็นิ่ง ๆ ไป อาจารย์พงศ์เทพ จึงได้หันมาถามผมว่าพอมีรู้จัก มีเครือข่ายบ้างไหม

     ผมไม่ลังเลที่จะเสนอน้องอำนวย (อำนวย สุดสวาทดิ์  สสอ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร) เจ้าของ Blog สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ เป็นผู้ประสานและทำหน้าที่คุณอำนวยของภาคใต้ตอนบน ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยได้ F2F กัน หากจะมีก็เพียง B2B บ้างในบางครั้ง แต่ด้วยเห็นศักยภาพที่ได้อ่านผ่าน Blog มาโดยตลอด อีกทั้งพี่สิริวรรณ เดียวสุรินทร์ จาก รพ.หาดใหญ่ ที่เป็นคณะกรรมการด้วย ก็ได้ให้การสนับสนุนในการเสนอชื่อด้วย และผมก็ได้ให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของน้องอำนวยแก่ ผู้ประสานฯ โครงการไปในทันทีนั้น

     และเมื่อกลับมาถึงบ้าน ผมก็ใช้เครื่องมือใน GotoKnow สื่อสารกับน้องเขาทันที คือ เข้าไปตั้งเป็นข้อคำถาม ที่ “ผู้ประสาน CoP นวัตกรรม PCU ภาคใต้ตอนบน” (น่าจะเป็นเมนู “การรับ-ส่งข่าวสารเฉพาะกิจ”) แต่น้องเขาไม่ตอบกลับมาทั้ง ๆ ที่เห็นไปให้ คห.ในบันทึกต่าง ๆ อยู่ จึงได้ไปกระตุ้นที่บันทึกเขาอีกครั้ง จึงได้รู้ว่าน้องเขายังไม่เคยใช้หน้า “ศูนย์รวมข้อมูล” แต่หากเมื่อแนะนำกันแล้วผ่านทางการให้ คห.ท้ายบันทึก ก็ใช้การได้และใช้ได้ดี การสื่อสารก็บรรลุผล ผลที่คาดหวังก็บรรลุเพราะน้องเขารับหลักการในการรับงาน จะเห็นว่า GotoKnow มีประโยชน์มากมายมหาศาล ไม่เพียงแต่เพื่อการ ลปรร.เท่านั้น ยังสามารถขยายเครือข่ายได้อีกด้วย คนที่เราไม่คิดว่าจะติดต่อประสานกันในวันนี้ วันหนึ่งอาจจะจำเป็นขึ้นก็ได้ อีกทั้งผลงานที่เขานำเสนอออกมา ยังมั่นใจได้มากอย่างเป็นธรรมชาติว่ามั่นใจได้ หรือวางมือได้ ประมาณนั้น...ขอบคุณ GotoKnow ท่านยังมีอะไรอีกมากมายที่เป็นคุณประโยชน์ เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้นี้