วันจันทร์ที่ 14 ส.ค. 49 ตาได้เข้าเวรเช้าที่หน่วยโลหิตวิทยา วันนี้ปริมาณงานเยอะมาก 173 ราย ต่อผู้อยู่เวร 4 คน เนื่องจากหยุดงานต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 มี OPD ศัลยกรรม/ อายุรกรรม เปิดทำการโดยไม่ได้ประสานงานมายังห้องปฏิบัติการ  เจ้าหน้าที่ 3 คน วิ่งทำเพื่อรับมือกับปริมาณงาน ส่วนตานั่งที่จุด Diff. เป็นส่วนใหญ่ ตกบ่าย 14.30 น.  พอมีเวลาว่างได้ ... ลงมือทำในสิ่งที่ค้างคาใจเพื่อเป็นการเรียนรู้...ในการเก็บสเมียร์ reticulocyte ด้วยการ fix Methanal / ย้อมทับด้วย Wright's stain ในรายงานของ...อาจารย์โสภาค โรจนเสถียร เพื่อเปรียบเทียบกับ...การรักษาสภาพสเมียร์ reticulocyte ด้วย immersion Oil...

        ตาให้น้องเบิ้ม(ทีมงาน)ทำสเมียร์ reticulocyte 10 แผ่น(5ราย) ผึ่งให้แห้งแยกออกเป็น 2 กลุ่ม

    กลุ่มที่ 1  ย้อมทับด้วย Wright's stain

    กลุ่มที่ 2  fix ด้วย 95% Methanal

        ผึ่งให้แห้งนำมาดูคุณภาพสเมียร์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่า

1. สเมียร์ reticulocyte ย้อมทับด้วย Wright's stain

     - reticculocyte เป็นจุด หรือเส้นใยสีน้ำเงินคงเดิม

     - RBC ติดสีชมพูอมม่วง

   ข้อดี  คือ เหมาะในการแยก reticulocyte ออกจาก Howell-jolly bodies หรือในรายที่นับ reticulocyte ยากๆ

   ข้อเสีย คือ เสียเวลา สิ้นเปลืองสี และมีตะกอนเพิ่ม

2. fix สเมียร์ reticulocyte ด้วย 95% Methanal

    - reticulcoyte เป็นจุด หรือเส้นใย ติดสีน้ำเงินคงเดิม

    - RBC ติดสีเขียวใส คล้าย inclusion bodies

3. รักษาสภาพสเมียร์ reticulocyte ด้วย immersion Oil ปิดทับด้วย clover slid

    - สเมียร์ reticulocyte ยังคงติดสีสวยคมชัดเหมือนเดิม(เก็บไว้ 2 เดือน จาก วันที่12 มิ.ย.-14 ส.ค. 49)

        ในหัวข้อ1และ2 ยังไม่ได้ลองเก็บว่าจะรักษาสภาพได้กี่วัน