บ้านรุ่งอรุณเป็นชุมชนชาวจีนยูนนาน เป็นอีกหมู่บ้านที่ผมทำงานวิจัยและพัฒนา การท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยศักยภาพของพื้นที่ และเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ทำให้ที่นี่ "น่าสนใจ" ไม่แพ้ ชุมชนท่องเที่ยวที่อื่นๆ

กระบวนการวิจัย ได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่กระบวนการบริหารจัดการ ยังคงดำเนินการต่อไป

การวางรากฐานชุมชนด้วยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ทำให้ชุมชน เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาชุมชนโดยใช้กระบวนการวิจัย ฐานองค์ความรู้ที่ชุมชนมีอยู่ และบูรณาการจากภายนอกชุมชน อปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสานต่อ

เป็นความลงตัวที่ พร้อมกับการเปิดตัวสำหรับนักท่องเที่ยว

ี่ "รุ่งอรุณ" เรามีทั้งการล่องเรือ การท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อศึกษาวิถีชีวิต ที่นี่มีของดีที่มีให้อวดใครๆ

เราทำการท่องเที่ยวแบบ Route ยูนนาน มีการส่งนักท่องเที่ยวมาจาก ปาย จากเครือข่ายของเราเอง ที่บ้านจีนยูนนานสันติชล ...

ด้วยศักยภาพของเครือข่าย ..ความรัก และสามัคคี  ของกลุ่มชาติพันธุ์จีนแม่ฮ่องสอน ...เราสามารถเที่ยวชุมชนจีนได้ถึง ๓ ชุมชน และทั้งสามชุมชนมีของดีที่ไม่เหมือนกัน...

ปลายฝนต้นหนาว หากใครยังไม่มีโปรแกรม พิจารณา Yunnan trip ที่แม่ฮ่องสอน ก็น่าจะดีครับ...เราจะได้มีโอกาสเรียนรู้ชุมชน ด้วยกัน ภายใต้

การท่องเที่ยวโดยชุมชน : commmunity Based Tourism

 


ผมมีภาพบางส่วนที่ผมถ่ายเก็บไว้ ...บรรยากาศ และเรื่องราวของรุ่งอรุณครับ

 


สวนสาธารณะกลางชุมชนรุ่งอรุณ 

 

ล่องเรือคายัค กิจกรรมหนึ่งของการท่องเที่ยวที่นี่ 

 

สาวน้อยยูนนาน 

 

 พ่อเฒ่าจีนยูนนาน

 

โรงเรียนจีนในชุมชน

 

 ถนนหน้าหมู่บ้าน "รุ่งอรุณ"

 

 


บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐ <p> </p><p> </p>