ความเห็น 59382

"รุ่งอรุณ" เที่ยวละไมชุมชนท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน

เขียนเมื่อ 

นายบอน

ก็คล้ายๆกัน ครับ เวียดนามก็เชื้อสายจีน เหมือนกัน เวลาสาวๆเหล่านี้ใส่กี่เพ้า ก็สวย น่ารักมากครับ 

ที่สำคัญคือ ความรัก สามัคคี  ที่คนจีนยูนนานมี งานศึกษาวิจัยในชุมชน จึงดำเนินการไปได้อย่างดีครับ