มีวันหนึ่งหลวงพ่อกับเณรน้อยอยู่ในวัดแห่งหนึ่ง  มีโยมเอาอาหารมาถวายอาหารเช้า  มีตับไก่ย่าง   ไก่ย่าง   และอื่น ๆ อีกมากมาย  หลวงพ่อเลยบอกเณรน้อยว่า   เณร ๆ เอาย่างตับไก่ไปไว้กินตอนกลางวันเราเณรน้อยพอฉันอาหารเช้าเสร็จก็เลยเอาตับไก่ไปเก็บไว้  แต่ก็นึกอยากจะกินตับไก่ย่าง  พอได้เวลาประมาณ  10 โมง ก่อนฉันอาหารเพล  เรณน้อยก็ย่องมากินอาหารก่อนหลวงพ่อ  กินตับไก่จนหมาด แล้วทำท่าว่าตับไก่แมวกินหมดแล้ว