ถ้าหากว่าต้องการที่จะดึงไฟล์ออกจาก .rar ไฟล์บนเครื่อง linux ให้ใช้คำสั่ง

ีื

unrar

ตัวอย่าง

unrar e memberGroups.rar