วันนี้ผมมีโปรแกรมใหม่มาแนะนำ โปรแกรมนี้มีชื่อว่า Google Web Accelerator ทำหน้าที่ในการช่วยให้คุณ Download Web pages ได้เร็วขึ้น สามารถ Download ตัว Setup ได้ที่ http://webaccelerator.google.com/