ความเห็น 59464

"รุ่งอรุณ" เที่ยวละไมชุมชนท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน

เขียนเมื่อ 

OK คะ...จะรอตาม...ข่าวคราวนะคะ...

งานนี้ไม่พลาดแน่...

เตรียม...พร้อมแล้วเจ้าคะ...

ต้มกาแฟ...ไว้รอเลยนะคะ...คุณจตุพร...