จิตอาสาครัวพึ่ง (ภาฯ) ช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ ๕ จังหวัดภาคใต้

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำลังใจและให้ผู้ประสบภัยได้รับประทานอาหารที่ปรุงสดจากครัว ด้วยวัตถุดิบที่นำไปในครั้งนี้สามารถเลี้ยงคนได้วันละ ๓๐๐ คน วันละ ๒ มื้อ อย่างน้อย ๔ วัน รวมกว่า ๑๐,๐๐๐ ครอบครัว ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า ๑๐๐ ตำบลใน ๕จังหวัดภาคใต้ คือ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และ ตรัง

 

 

 

 

            

 

         

 

 

      สืบเนื่องจากหลายจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ่และยังคงวิกฤต มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้ขอความร่วมมือให้องค์กรต่างๆ ช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน

        

   โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานปล่อยคาราวานครัวพึ่ง(ภาฯ) 

 

 

 

 

 

   โดยจัดเป็นขบวนคาราวานบรรทุกถุงยังชีพและสิ่งของวัสดุการทำครัวทั้งสดและแห้ง มอบให้กับตำบลต่างๆ ที่ประสบภัย เพื่อจัดตั้งครัวทำอาหารเลี้ยงดูกันและกัน

 

 

 

 

   

   วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำลังใจและให้ผู้ประสบภัยได้รับประทานอาหารที่ปรุงสดจากครัว ด้วยวัตถุดิบที่นำไปในครั้งนี้สามารถเลี้ยงคนได้วันละ ๓๐๐ คน วันละ ๒ มื้อ อย่างน้อย ๔ วัน รวมกว่า ๑๐,๐๐๐ ครอบครัว ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า ๑๐๐ ตำบลใน ๕จังหวัดภาคใต้ คือ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และ ตรัง

 

 

Large_00035c  

 

 

   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนฉุกเฉิน และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ จึงได้ร่วมสมทบทุนจำนวน ๒ ล้านบาท พร้อมทั้งมีเพื่อนพนักงานจิตอาสากว่า ๒๐ คนร่วมกับกาชาดจังหวัดจัดทำอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัยในพื้นที่ ต. บางน้ำจืด ต.บางมะพร้าว และ ต. พ้อแดง อ.หลังสวน จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๒- ๓ เมษายนที่ผ่านมา

 

            

 

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสุขจากการแบ่งปันความเห็น (0)