นาย ฐานิศวร์ ผลเจริญ


ครู
โรงเรียนกระสังพิทยาคม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
Username
thanis_11
สมาชิกเลขที่
125929
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ
 • ประวัติการศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สาขาสถิติประยุกต์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)  สาขาวิชาชีพครู
 • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาคณิตศาสตรศึกษา
 • ประสบการณ์ทำงาน
 • โรงเรียนสัตยาไส ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
 • โรงเรียนพระครูพิทยาคม ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
 • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
 • โรงเรียนภัทรบพิตร ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
 • โรงเรียนบ้านโคกสูง ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 • โรงเรียนกระเทียมวิทยา ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
 • ปัจจุบัน
 • ดำรงตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม
 • ครูผู้สอนรายวิชา ค33201 (คณิตศาสตร์เพิ่มเติม) ม.6 (ภาคต้น)
 • ครูผู้สอนรายวิชา ค33202 (คณิตศาสตร์เพิ่มเติม) ม.6 (ภาคปลาย)
 • ครูผู้สอนรายวิชา ค23201 (คณิตศาสตร์เพิ่มเติม) ม.3 (ภาคต้น)
 • ครูผู้สอนรายวิชา ค23202 (คณิตศาสตร์เพิ่มเติม) ม.3 (ภาคปลาย)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท