อ.ดาธิณี

ครู กศน.ตำบลไผ่ล้อม
กศน.อำเภอภาชี
Usernameatom_tettra
สมาชิกเลขที่83703
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา

ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนชุมชนโคกม่วง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียน จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ศิลป์ภาษา อังกฤษ-ฝรั่งเศส

ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลับศรีปทุม  สาขานิติศาสตร์

ระดับปริญญาโท  กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  สาขาบริหารการศึกษา