อ.ดาธิณี


ครู กศน.ตำบลไผ่ล้อม
กศน.อำเภอภาชี
Username
atom_tettra
สมาชิกเลขที่
83703
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

การศึกษา

ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนชุมชนโคกม่วง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียน จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ศิลป์ภาษา อังกฤษ-ฝรั่งเศส

ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลับศรีปทุม  สาขานิติศาสตร์

ระดับปริญญาโท  กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  สาขาบริหารการศึกษา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท