ดร.จิราภรณ์ เทพกรรณ์

Usernamekrujir
สมาชิกเลขที่108360
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา ปริญญาตรี บธ.บ. การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2534

ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2548

ปริญญาเอก Ed.D. การบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยอีสเทริน์เอเชีย ปี 2554

การทำงาน

ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม.1 (ปี2555-ปีปัจจุบัน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนสตรีวิทยา สพม.1 (ปี2555-ปีปัจจุบัน)

ครูชำนาญการ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปี 2550 - 2555

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้างานห้องสมุด (2551-2555)

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (2552-2555)

คณะกรรมการงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ชั้น ม.3 (2551-2555)

คณะกรรมการงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและประเพณีอันดีงาม (2551-2555)

คณะกรรมการงานพัฒนาระเบียบวินัย/ป้องกันและส่งเสริมความประพฤติ (2551-2555)

ผู้แทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี (2551-2554)

หัวหน้ากลุุ่มบริหารทั่วไป (2555-)

ผลงานที่ได้รับ

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2554

รางวัลเหรียญทอง 84.6 คะแนน การแสดงละครคุณธรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 60 ปี 2553 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา

การแสดงละครคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ปี 2553 รางวัลที่ 1 เหรียญทอง (ตัวแทน สพท. ปท.เขต 1 ไปแข่งขันระดับภาคกลาง)

การแสดงละครประวัติศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ปี 2553รางวัลที่ 2 เหรียญทอง สพท.ปท.เขต 1

ครูดีในดวงใจ ช่วงชั้นที่ 4 ปีการศึกษา 2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1

การแสดงละครประวัติศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2552 รางวัลเหรียญทอง (ระดับภาค)

การแสดงละครประวัติศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมฯ ปี 52 รางวัลเหรียญทองลำดับที่ 1 เป็นตัวแทนสพท. ปท.เขต 1 แข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน นักอ่านรุ่นเยาว์ด้านสิ่งแวดล้อมของ WWF แห่งประเทศไทย ระดับชมเชย ปี 2551