มาแล้ว!!! รู้ว่ามีหลาย ๆ คนคิดถึงอยู่   ก็การประกาศผลรางวัลสุดคะนึงประจำเดือนกรกฎาคม 2549

        ในการพิจารณารางวัลสุดคะนึงครั้งนี้แตกต่างจากที่ผ่านมาเล็กน้อย   คือครั้งนี้เราพิจารณากันตามประเภทตามข้อคิดเห็นที่ส่งผ่านมาทางบล็อก   ดังนั้นเราจึงร่วมกันพิจารณาผู้เข้ารอบโดยเริ่มในส่วนภาคการศึกษา  กรรมการคัดเลือก กลั่นกรองอย่างพิถีพิถันมาก ๆ ค่ะ  และก็ได้ผู้สมควรจะได้รับรางวัลประจำเดือนกรกฎาคมที่ทุกคนรอคอยซักที

         ผู้ได้รับรางวัลสุดคะนึงประจำเดือนกรกฎาคม 2549  ได้แก่ ....คุณปภังกร วงศ์ชิดวรรณ  ชื่อบล็อก ความรู้คือพลัง ติดตามได้ที่ http://gotoknow.org/blog/papangkorn

เกณฑ์ในการคัดเลือก  มีดังนี้
1. มีการบันทึกอย่างน้อย 10 ครั้ง
2. มีติดป้ายของบล็อก
3. บันทึกความรู้ฝังลึกที่ได้จากการปฏิบัติจริงในเรื่องนั้น ๆ
4. บันทึกการนำการจัดการความรู้ไปใช้ในงานประจำของตนเองหรือกลุ่ม
5. ชื่อเรื่องน่าสนใจและดึงดูด
6. ความสวยงามของบล็อก
7. จำนวนข้อคิดเห็น
8. จำนวนวงจรแพลนเนต

         ขอปรบมือแสดงความยินดีกับคุณปภังกรอีกครั้งนะคะ  ติดตามบล็อกคุณปภังกรแล้วบันทึกแต่ละบันทึกน่าสนใจค่ะ 

ของรางวัล...เสื้อโปโลสีฟ้าและสีเหลือง  อย่างละตัว   โดยทางทีมงานจะจัดส่งไปให้โดยเร็วค่ะ

คณะกรรมการ
1. ดร. จันทวรรณ  น้อยวัน ที่ปรึกษา
2. คุณวิมลศรี  ศุษิลวรณ์ ประธานคณะกรรมการ
3. คุณสุปราณี  จริยะพร กรรมการ
4. คุณสุนทรี  ไพรศานติ กรรมการและเลขานุการ