ผมได้ไปร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ (เราเรียกว่า Observer) ของเครือข่ายกิจการนิสิต 24 สถาบัน พอจบงานผมก็รีบมาคุมสอบวิชาการเลี้ยงผึ้ง ก่อนจากอาจารย์วิบูลย์นัดทำ AAR แต่ไม่รู้ว่าวันไหน แต่ผมขอทำ AAR ในบล็อก่อนนะครับ

 1. สิ่งที่คาดหวังในการจัดงานครั้งนี้
 • หวังจะได้เห็นกระบวนการจัดงานทั้งหมด
 • หวังจะได้เห็นวิทยากรกระบวนการเพิ่มขึ้น (น้องๆ)
 • หวังว่าจะเป็นวิทยากรบรรยายให้คนฟังพอรู้เรื่อง (เรืองบล็อก)
 • หวังว่าหลังเสร็จงาน จะมีผู้รวบรวมสิ่งที่ Capture ได้ ไปทำเป็นเอกสาร (ถอดบทเรียน)
 • สิ่งที่ได้เกินคาดหวัง
  • ได้พบว่า วงที่ผมเข้าไปสังเกตการณ์ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ดีเกินคาด และมีเรื่อง Best Practice ที่ได้รับคัดเลือกให้ไปพูดวันที่สอง
 • สิ่งที่ได้น้อยกว่าคาด
  • รู้สึกว่าบรรยากาศของห้องประชุมไม่ดีเท่าที่ควร (เสียงห้องข้างๆ ดัง) ทำให้พลังของ KM มันน้อยไป
  • รู้สึกว่า การออกแบบ "การจัดบรรยากาศ" ยังมีบางส่วนที่เป็นข้อบกพร่อง เช่น ตอนทำ AAR ของผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ได้ออกแบบการจัดโต๊ะเป็นวง ทำให้ AAR มันกร่อยไปหน่อย และการที่ไม่ได้ชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับ AAR ทำให้ AAR ไม่ค่อยมีพลัง สมาชิกพูดออกไปนอกประเด็นมาก...

           คิดออกเพียงเท่านี้ครับ