มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ


คุณอำนวยแห่งชาติออกงาน

ชุมชน KFC(oP)คุณอำนวยแห่งชาติ

 JJ ได้รับข่าวจากท่านธวัช ข้างล่างนี้ ขอตอบเบื้องต้นครับ

  ๑. ชุมชนคุณอำนวยแห่งชาติยินดีรับเข้าร่วมประชุม มหกรรมครับ

  ๒. กิจกรรมน่าจะมีดังนี้ครับ

 ๒.๑ การเล่าประสบการณ์ในการนำ การจัดการความรู้ของแต่ละภาค ทั้ง Best and Bad Practice เน้นที่ How to

 ๒.๒ Poster จาก มน มอ มข อนามัย สิงห์ป่าสัก ชายขอบ และ อื่นๆ   

 ๒.๓ ตั้งวงกลม เสวนา ตัวเป็นๆกันเลย ในห้อง ท่านทวีสิน ชายขอบ และ พวกเรา

 ๒.๔ ประสบการณ์การใช้ GotoKnow ในการสร้างเครือข่าย 

  ๓. อื่นๆ ลองช่วยกันครับ

 JJ

 จดหมายจากท่านธวัชครับ

เรียนอาจารย์จิตเจริญ คุณอนุชา พี่เม่ย คุณทวีสิน พี่วีรยุทธ และสมาชิกชุมชนคุณอำนวยทุกท่านครับ

  เนื่องด้วยในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2549 สคส. กำหนดจัดให้มีงานมหกรรม KM แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ครั้งนี้กำหนด theme เป็นเรื่อง "ขับเคลื่อนเครือข่าย KM ประเทศไทย " ซึ่งกำหนดจัดขึ้นที่ BITEC บางนา โครงสร้างของงานโดยคร่าวๆ จะมีห้องประชุมใหญ่ ตอนเปิดงาน และมีห้องประชุมย่อย อีก 15 ห้อง และมีจัดนิทรรศการ (ออกบูธ) บริเวณด้านหน้าห้องประชุม ครั้งนี้ สคส. เปิดโอกาสให้เครือข่าย KM จากที่ต่างๆ สามารถร่วมออกแบบเวทีในงานครั้งนี้ด้วย ซึ่งผมเห็นว่า ชุมชนคุณอำนวย ได้เกิดการรวมตัวกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียน ร่วมทำกิจกรรมกันบ้างแล้ว อีกทั้งมีความสำเร็จที่เกิดขึ้นและเป็นผลมาจาก ลปรร. ระหว่างสมาชิกด้วยกันทั้งทางตรงและทางอ้อม เกิดขึ้นบ้างแล้ว จึงได้เสนอที่ประชุมคณะจัดงานว่า ควรจัด 1 ห้องย่อยให้กับ ชุมชนคุณอำนวย ดังนั้น ในเบื้องต้นจึงอยากจะขอความเห็นจากสมาชิก ชุมชนคุณอำนวย ก่อนครับ ว่ายินดีเข้าดำเนินการเวทีในห้องย่อย 1 ห้อง และบูธนิทรรศการ 1 จุดหรือไม่เพียงใด อีกทั้งอยากเชิญชวนสมาชิกทุกสถาบันร่วมกันออกแบบเวทีในห้องย่อยนี้ว่า จะหยิบยกความสำเร็จเรื่องใดบ้างมานำเสนอ และรูปแบบการนำเสนอควรเป็นรูปแบบใด หรือจะออกแบบเป็น workshop ก็ได้ โดยอาจจะมีการหารือรายละเอียดในขั้นต่อไป ( 1 ห้องย่อย มี 2 session/วัน) ในเบื้องต้นอยากได้คำตอบยืนยัน การเข้าร่วมจัดเวทีในห้องย่อยก่อนครับ เพราะจะได้ล๊อคพื้นที่ไว้ให้ก่อน ส่วนรายละเอียดหัวข้อ session ย่อย ค่อยหารือกันอีกที หรือหากมีไอเดียอยู่แล้วก็ส่งมาเสนอได้ก่อนครับ วันพุธที่ 16 สิงหาคมที่จะถึงนี้ คณะจัดงานจะประชุมและจะขอรายชื่อเครือข่ายที่จะเข้ามาร่วมจัดงานในห้องย่อยก่อนครับ จึงเรียนมาเพื่อหารือและขอคำยืนยันในเบื้องต้นก่อนครับ ด้วยความเคารพ ธวัช หมัดเต๊ีะ ปล. หากท่านใดมี email ของอาจารย์บางท่านที่อาจจะตกไป กรุณาส่งต่อด้วยนะครับ โดยเฉพาะสมาชิกใหม่ อาจจะตกหล่นใน mailing list ได้ครั -- ปล.ด้วยความยินดีความเห็น (27)

เพิ่มเติมครับ

 เราอาจมีการ "เสวนา วางแผนขยาย เครือข่าย คุณอำนวย กับทีมงานที่มาเข้า เสวนา F2F แบบตัวเป็นๆ แบบ เพื่อนช่วยเพื่อน มีทั้ง BAR>>DAR>>AAR"

 

ยินดีกับชุมชนคุณอำนวย กับการออกงาน ครั้งนี้ค่ะ จะช่วยเข้ามาเติมในภายหลังเห็นแว๊บแรกขอยินดีก่อนค่ะ  

 • เข้ามารายงานตัวครับผม
 • ท่านอาจารย์หมอ JJ กลับมาแล้วหรือครับ
 • นึกว่าอยู่ที่ Hong Kong
 • พบกันที่ มข ก่อนใช่ไหมครับ ก่อนไปที่ BITEX
 • ขอบคุณครับ ดีใจที่จะได้พบตัวเป็นๆจากหลายๆคนครับ

 • Spaz
เรียนทีมงาน KFC(oP)บ้านผู้หว่าน๒ และ คุณอำนวยแห่งชาติทุกท่าน

 ความก้าวหน้าครับ ขณะนี้ได้เรียนท่านเอื้อรังสรรค์ ด้วยวาจา  แบบ F2F ว่าทางทีมงาน KM_KKU จะเรียนเชิญตัวแทน Spaz"คุณอำนวยแห่งชาติ" มาร่วมกันเตรียมงานครับ หากทาง สคส จะจัดห้องให้พวกเรา แต่หมายความว่าเราต้องพร้อมนา ตอนนี้มี

  ๑.พี่เมตตา พาสุขใจ จาก มอ.ตอบมาแล้ว

 ๒.ท่าน Dr.ขจิต

 ๓.ท่านรองอธิการรังสรรค์ แห่ง มอดินแดง

 ๔.ท่านชายขอบ

 ๕.ท่านทวีสิน (ตอบมาในใจ) เพราะได้ M2M หลายครั้งแล้ว

 ท่านอื่นๆโปรดครับ "ลปรร ให้ความเห็นต่อ" จะได้วางแนวถูกครับThank You

 • ยินดีเข้าร่วมเป็นอย่างยิ่งครับ
 • ได้ตอบรับ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางให้คุณธวัชKMI ไปบ้างแล้ว
 • เหมือนกับหลายๆ ข้อที่อาจารย์หมอ JJ นำเสนอไว้เลยครับ

 Spaz เรียน ท่านสิงห์ป่าสัก

 รับทราบครับ รบกวนท่านนำผลงานการขยายหน่อ แตกหน่อ แยกกอ ด้วยครับ

 • ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งท่านอาจารย์หมอ JJ ที่ให้โอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบโอกาสที่ดี ๆ เช่นนี้ครับ
 • หลังจากที่ได้อ่านและทราบข้อมูลของการจัดงานคร่าว ๆ แล้ว เผอิญยังไม่ทราบลึกซึ้งครับว่าเป็นอย่างไร จึงไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเท่าใดนักครับ
 • แต่ที่อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือ โจทย์ที่ผมคิดเสมอทุก ๆ ครั้งเวลาจัดเวทีหรืองาน หรือแม้กระทั่งพิมพ์บันทึก ผมจะคิดเสมอ ๆ ว่า จะทำอย่างไรให้ทุกคนที่เข้ามาร่วมงานได้ประโยชน์สูงสุดที่เท่าที่จะเป็นไปได้
 • ไม่อยากให้งานหรือเวทีเป็นแค่ "สัญลักษณ์" ว่าเราได้จัดหรือได้ทำ แต่อยากให้คนที่เข้ามานั้น "คุ้มค่า" กับการที่ได้ลงทะเบียนและค่าเดินทางต่าง ๆ โดยเฉพาะ "การบริหารความมุ่ง" หวังของคนที่เข้ามาประชุมให้ได้รับ "ประโยชน์สูงที่สุดครับ"
 • เลยขออนุญาตเสนอแนะ "การจัดเวทีแบบไม่เป็นทางการ" ให้คุณอำนวยแห่งชาติ มีเวลาพบปะอย่างไม่เป็นทางการ กับผู้ที่เข้าร่วมงานอย่างเต็มที่ครับ อยากให้จัดเวลาและสถานที่ตรงนั้นไว้มาก ๆ ครับ เพราะการพูด การซักถาม การแสดงความคิดเห็นแบบตัวต่อตัว หรือกลุ่มเล็ก ๆ แบบถึงกึ๋น ถึงจิตถึงใจ ตาต่อตา ฟันต่อไป ได้สัมผัสถึงทุก  ๆ อายาตนะจากคุณอำนวยแห่งชาติน่าจะเป็นประโยชน์มาก ๆ ครับ
 • ขออนุญาตแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

เห็นด้วยกัยที่คุณปภังกรพูดครับ คล้ายกับที่เสนอครับ

 ๒.๓ ตั้งวงกลม เสวนา ตัวเป็นๆกันเลย ในห้อง ท่านทวีสิน ชายขอบ และ พวกเรา

น่าจะมีการแบ่งกลุ่มพูดคุยตามหัวเรื่องที่อยากคุยกันให้ชัดๆ

เพราะแต่ละท่านคงมีความรู้หลากลาย ถ้าไม่กำหนดชัดหน่อย อาจจะเลยเถิดไปหลายเรื่อง

แล้วจัดเวลาเข้าไปแลกเปลี่ยนความรู้กัน

เช่น

10 โมงคุยเรื่อง.001ห้อง 1 รับจำนวน 20 คน

10 โมงคุยเรื่อง.002ห้อง 2 รับจำนวน 20 คน

11 โมง คุยเรื่อง........รับจำนวน 30 คน

แน่นอนครับว่าจะเข้ากี่ห้องก็ได้ ถ้าไม่ชนกัน

เป็นห้องเล็กๆ ก็ได้ครับจะได้เป็นส่วนตัวดี

 

ของกรมอนามัย คุณศรีวิภา กำลังประสานผ่าน สคส. ค่ะ เพราะว่ากรมอนามัยได้ทราบเบื้องต้นว่า สคส. ให้ 1 ห้อง นำเสนอภาพของกรมอนามัย จะเป็นยังไงนั้น จะแจ้งให้ อ.JJ ทราบอีกครั้งนะคะ

... เข้ามารายงานตัวว่ารับทราบข้อมูลค่ะ

1 ห้องย่อย  มี 2 session ต่อวัน   (ทั้งหมด 4 session)    ชุมชนลองเสนอรูปแบบมาดูนะครับ  ผมจะได้นำเสนอที่ประชุมคณะจัดงานให้ครับ  และจะมีใครเป็น key  ในแต่ละ session บ้าง   ตรงนี้รบกวนอาจารย์และทีมระบุให้ชัดด้วยนะครับ    เพราะคณะกรรมการเขาจะดูเรื่องงบประมาณที่ต้องสนับสนุนประกอบด้วยครับ

ธวัช  หมัดเต๊ะ 

 

 

     เข้ามารายงานตัวไว้ครับ ได้รับ Mail แล้วด้วย หากแต่จะว่าอย่างไร และจะเอาอย่างไร ยังไม่ตัดสินใจครับ เน้นว่าอยากเห็นของแท้ที่เตรียมพร้อมอย่างดี หากเป็นเพียงทำทีจะหลีกลี้หนีและขอลา (ยิ้ม ๆ)

 Stooges เรียนทีมงานชุมชน KFC(oP)ทีมงานบ้านผู้หว่าน ๒ และ ทีมงานคุณอำนวยแห่งชาติที่ได้รับการจัดสัมมนาที่ มอ.

 ในฐานะผู้ประสานกลางขอเรียนทำความเข้าใจเพื่อให้ตรงกันดังนี้ครับ

 ๑. กิจกรรมที่นำเสนอในส่วนที่ทาง สคส มอบห้อง ต้องเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการอันเป็นผลต่อเนื่องหลังมาจากไปเข้าสัมมนาจากบ้านผู้หว่าน เช่น

 ๑.๑ กิจกรรมที่จัดที่ มข ในระหว่าง ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ (คลิก)

 ๑.๒ กิจกรรมอันเป็นผลจากความร่วมมือของทีมงาน เช่นที่ มอ. ของพี่เมตตา ๒๐ ก.ค ๒๕๔๙ (คลิก)

 ๑.๓ กิจกรรมที่ได้นำเสนอไปอย่างทางการที่ได้ไปนำเสนอใน UKM เช่นการจัดสัมมนาเพื่อขยายเครือข่ายที่เกิดจากการทำงานร่วมกันโดยมีการวางแผนร่วมกัน เช่น สร้างทีมงานคุณอำนวยในการเสวนาร่วมกับ มน.ก่อนเสวนา UKM ๒ พ.ย ๔๘ (คลิก)

 ๑.๔ การจัดสัมมนาร่วมกันให้กับ กรมทางหลวงซึ่งมีทีมงาน KKU_KM ร่วมกับทีมปูนแก่งคอย ในวันที่ ๒๓-๒๔ ส.ค (คลิก)

 ๒. กิจกรรมอื่นๆที่มีการทำงานในลักษณะเครือข่ายภายในหน่วยงาน หรือ สถาบันนั้นๆ ที่สมาชิกชุนชนอยู่ (งานนี้เข้าใจว่าคงต้องมีหลักฐาน เชิงประจักษณ์ เช่นการลงใน Blog นะครับ)

 ๓. การนำเสนอลักษณะอื่นๆที่ก่อให้เกิดการสร้างคุณอำนวย ที่ได้ไปทำการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เห็นผลสัมฤทธิที่ชัดแจ้ง

 กราบเรียนในเบื้องต้นว่า "กิจกรรมครั้งนี้ JJ ทำในนามตัวแทน ๒ ส่วน คือ

   ส่วนของชุมชน KFC(oP)บ้านผู้หว่าน๒

  อีกส่วนในนามทีมงาน KKU_KM

 แต่จะแยกผลงานออกมาให้ชัดๆว่าส่วนใด ม.ข ดำเนินการภายใต้แผนมหาวิทยาลัย ส่วนใดเป็นผลการดำเนินการร่วมกับเครือข่ายที่อื่นๆซึ่งได้ปรึกษาหารือกันไว้ตั้งแต่ เดือน ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๔๙"

 ส่วนรายละเอียดคงรอให้ทีมงานคุณอำนวยที่ได้ดำเนินการไปแต่ละท่านนำเสนอมาครับ และ ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเรียนเชิญเป็นทางการ เพื่อมาเตรียมงานครั้งนี้ครับ

 เรียนเชิญ เสนอความคิดเห็นครับ จะได้รวบรวมปรึกษาหารือในทั้งส่วนของ ม.ข ที่จะต้องประสานงานกับทีมงาน UKM อีกส่วนหนึ่งด้วยครับ

     สาเหตุหนึ่งที่ผมรู้สึกแย่ ๆ คือ เราตกลงกันแล้ว และยอมรับกันครั้งหนึ่งว่า จะไม่เรียกว่า KFC(oP)บ้านผู้หว่าน๒ ให้เกิดความรู้สึกแปลกแยก หากยังจำกันได้ แต่ก็ยังมีมาตลอด จนทดท้อในข้อตกลงที่เคยตกลงกันครับ

 • เข้ามารายงานตัวครับ
 • กิจกรรมที่ผมจะมีโอกาสได้เข้าไป ลปรร. เพื่อขยายเครือข่ายคุณอำนวย ก่อนเสวนา UKM มน. 2 พ.ย. 49 ซึ่งยังไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
 • และ KM กรมทางหลวง 17 ส.ค. 49 ซึ่งกำลังจะไปกับคุณวีรยุทธ

 

เข้ามารายงานตัวครับ และขอลปรร.ดังนี้

 1. ชื่อทีมงาน ควรเป็นชื่อนี้ KFC(op).....
 2. ในงานของห้องย่อย มี 2 session ในช่วงเช้า และ 2 Session ในช่วงบ่าย
 3. เรากำหนด Theme เป็น 4 หัวข้อ ลปรร.กันช่วงเช้า 2 หัวข้อ, และช่วงบ่าย 2 หัวข้อ
 4. ในแต่ละ session ก็จัดนิทรรศการไปร่วมด้วย เป็นคล้ายๆ โปสเดอร์พิมพ์บน Future บอร์ด session ละ 3 อัน
 5. กิจกรรมในแต่ละ session ก็ตั้งเป็นวงๆ เลยครับ โดยแบ่งทีมงานไปช่วยกัน ในแต่ละ session และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดินเข้ามาลงทะเบียน และเดินเข้ามาในวงลปรร.กัน ในแต่ละ session จำกัดเพียง 2 วง หรือ 20 ท่านเท่านั้น (เฉพาะทีมงานถ้ามากันครบก็ประมาณ 40 ท่านเข้าไปแล้ว)
 6. ดังนั้นสิ่งที่จะต้องระดมความคิดกันคือ จะมี Theme อะไรบ้าง

 Mopping เรียนทีมงาน KFC(oP)บ้านผู้หว่าน๒ และ ทีมคุณอำนวยแห่ง?

 ๑. ก่อนอื่นคงต้องขอใช้ชื่อนี้ไปก่อนนะครับ เพราะจะได้ทราบการ "ก่อกำเนิด" ส่วนชื่อที่ทีมงานจะปรับเปลี่ยน นำเสนอได้ครับ น่าจะเป็นชื่อที่ทุกท่านที่เข้ามาร่วมเป็น "คุณอำนวย" มีส่วนร่วมตั้ง "เพื่อสื่อสารกัน" อาจจะหลังจากที่มีการ F2F เป็นทางการ และมีการ สรรหาท่านที่เหมาะสมเป็นผู้ประสานงานกลางแทน JJ ที่ชาวบ้านผู้หว่าน ๒ ให้ความกรุณามอบหมายให้ดำเนินการในระยะแรก 

 ๒. การจัดตั้งทีมงานชุดที่จะดำเนินการต่อไปใน ปี ๒๕๕๐ น่าจะเป็นโอกาสที่ที่พวกเรา จะได้ร่วมกันคิด วางแนวทาง และ กำหนดขั้นตอนต่อไปครับในเดือนธันวาคม หรือ ก่อนหน้านี้

 ๓. รบกวนขอข้อเสนอแนะ ในสาระที่จะดำเนินการ ว่าจะทำอะไร ทำอย่างไร จะเป็นประเด็นที่สำคัญ และ ต้องคิดให้รอบคอบก่อนเข้าไปขอใช้ห้องที่ทาง " สคส " ได้กรุณามอบให้ครับ

 ด้วยความปรารถนาดี พลีพลัง ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาชาติไทยครับ

มารายงานตัวไว้ก่อนนะคะ และเห็นด้วยกับความเห็นของทุกท่านเลยค่ะ ในส่วนของ มอ. คงได้คุณเมตตาเป็นแม่งานอีกครั้งค่ะ (ยังไม่ได้โทรคุยกันเลยค่ะ)

 Love Letter เรียนทีมงาน PSU_KM

 JJ ได้รับติดต่อ M2M จากท่านพี่เมตตา พาสุขใจ ว่าทางท่านธวัชได้ติดต่อให้ทาง มอ.จัดห้องของ UKM และ นัด F2F กับชาวมอดินแดง ที่ กทม ในเบื้องต้นได้ประสานว่าจะไปวันเสาร์ ที่ ๒ กันยายน เพื่อเจรจากับท่านรองพิชิต รองวรัญ

 ทาง ม.ข จะมีท่านพี่ประจักษ์ไปกับ JJ ไปร่วม ลปรร

 ในความเห็นที่ทางทีมงานมอดินแดงได้ปรึกษาเบื้องต้น ห้องของ UKM และ ห้องคุณอำนวย น่าจะอยู่ใกล้เคียงกัน เพราะกิจกรรมบางส่วนดำเนินการร่วมกัน บางส่วนแยกออกมา

 ที่สำคัญ "เป้าหมายเดียวกัน คือ ร่วม รวมพลัง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อมุ่งพัฒนาชาติไทย"

ขอบพระคุณอาจารย์หมอJJที่ส่งข่าวนะครับ

ออตอ่านไปก็งงนะครับด้วยไม่เข้าใจศัพท์ของ การจัดการความรู้ที่ทุกท่านใช้กัน

แต่น่าจะเป็นโอกาสอันที่ที่คนไม่รู้อย่างผมหรืออีกหลายท่านจะได้รับฟังเรื่องราวดีดีในการทำงานของแต่ละท่านแต่ละที่

ผมค่อนข้างชอบบรรยากาศแบบไม่เป็นทางการ มีกิจกรรมสนุก ๆ สุนทรีย์ประมาณนี้นะครับ เอาไว้แทรกบรรยากาศให้น่าสนใจมากขึ้น

ผมว่าในแต่ละที่ กลุ่ม เครือข่าย ภูมิภาค ควรนัดหมายและพูดคุยกันก่อนในการเข้าร่วมเสวนาหรือ ลปรร เพราะจะได้ช่วยกันหลายคนหลายมือให้การ ลปรร มีความหมายมากขึ้น

โปสเตอร์ เอกสาร ความรู้หากมีการรวบรวมไว้และนำกลับบ้านติดมือด้วยก็จะดี อาจจะรวบรวมใส่CDเอาไว้นะครับง่าย ประหยัด สะดวกไม่ต้องหอบหิ้วมาก

เรียนคุณหมอ JJ /ท่านประธาน

เห็นด้วยกับแนวทางที่เสนอครับ ที่ผู้เข้าร่วม ในการเสวานา แต่น่าจะมาจะมีผู้เข้าร่วมเสวนาที่หลากหลาย จะได้สะท้อนแนวทาง ที่หลากหลาย หรือมีแนวร่วมมากขึ้น

                 ด้วยความนับถือ

                เที่ยง  

  เรียนท่านออตที่นับถือ

 ศัพท์ แสง ไม่เป็นสาระครับ

 ที่สำคัญคือ ขอให้พวกเรา มาร่วม มารวม แลกเปลี่ยน ความรู้ที่ฝังมากับงานประจำ นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟัง

 ฟังคนอื่นๆให้มากๆ นำสิ่งดีๆ มาใช้พัฒนา ตน ฅน งาน และ องค์กร ครับ

เรียนท่านพี่เที่ยง แห่ง มอ

 Light Bulb  รับทราบครับ

 ที่คิดไว้ดังๆ คงต้องมีการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ แบบตัวเป็นๆ ของ ท่านอำนวย อย่างที่หลายท่านนำเสนอครับ

 ภาคราชการ

 ภาคประชาชน

 ภาคโรงพยาบาลคุณภาพ

 ภาคธุรกิจ

 ภาคการศึกษา

 ทำนองนี้ครับ เรียนเสนอครับ จะได้รวบรวม เรียนท่าน ธวัช KMI ครับ

 • มารายงานตัวครับท่าน JJ
 • แต่ยังไม่แน่ใจ ว่าจะสามารถไปร่วมงานได้หรือไม่ ครับ

 Steamroller เรียนท่านพี่ Panda

 ไปขอนแก่นไม่ไหว ก็ไปร่วมงานที่ กทม ครับ

วิไลลักษณ์ อยู่สำราญ

กราบเรียนท่านอาจารย์ JJ

      ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ JJ  ที่กรุณาส่งข่าวให้ทราบค่ะ 

      ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ค่ะ 

      สำหรับกิจกรรมต่างๆที่ท่านอาจารย์ได้เสนอว่าเห็นด้วยทุกประการค่ะ  

      ในส่วนของงานที่ทำอยู่  หากทางทีมงานยังพอมีพื้นที่ (เหลือ) อยากนำป้ายไวนิล  ซึ่งเป็นผลผลิตจากการจัดการความรู้ของชุมชนมาร่วมนำเสนอด้วยค่ะ  (ไม่ทราบว่าจะเข้ากับ Concept ของงานหรือเปล่า) 

       อยากขอเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่านอกจากจะมีการพูดคุย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  นำเสนอกิจกรรมด้วยโปสเตอร์แล้ว  จะเป็นไปได้ไหมคะที่จะมีงานเขียนของคุณอำนวยมาแสดงด้วย  อย่างงานที่ทำอยู่เกี่ยวกับการจัดการความรู้  ตอนนี้กำลังเขียนงานเกี่ยวกับความรู้  ทักษะของคุณอำนวยอยู่ค่ะ  ซึ่งมีบางพื้นที่ที่ทำวิจัยด้วยกัน  เขียนออกมาเสร็จแล้วค่ะ

      ขอบพระคุณมากค่ะ

 Fairy เรียนท่านอาจารย์วิไลลักษณ์

 ขอบพระคุณครับ

 ๑. ผลผลิตจากการจัดการความรู้ในชุมชน นำมาแสดงเป็นเรื่องที่ประเสริฐครับ

 ๒. เอกสาร สิ่งพิมพ์ CD เคยหารือว่าจะมีการนำไปแสดง อนาคตอาจนำมาจำหน่าย จ่าย แจก ครับ

รายงานตัว คุณอำนวย มข แจมด้วย ที่ ขอนแก่นได้ใช่ไหมคะ น่าจะเป็นคุณอำนวยไหนบ้างดีคะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี