การสอนภาษาอังกฤษโดยสื่อ Multi-Media ซึ่งผลิตขึ้นเอง

  •  การสอนภาษาอังกฤษโดยการใช้ห้องเรียนที่เป็น Mini Multi-Media คือก็ได้ขวนขวายจัดห้องเรียนให้มี Computer เครื่องเสียงเล็กๆ และส่งภาพออกทางจอ TV
  • และได้ทำสื่อให้สามารถมีภาพและเสียงออกมาก็ดูว่าดึงความสนใจจากผู้เรียนได้เพิ่มขึ้นบ้าง ทำ CD บทเรียนสำเร็จรูปสำหรับเปิดได้กับเครื่องเล่น VCD โดยบันทึกVideo จากชาวต่างชาติซึ่งพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่จำนวนหนึ่ง ให้ตรงกับหนังสือแบบเรียนของนักเรียน ทำให้นักเรียนมีครูชาวต่างชาติอยู่กับบ้าน
  •  การได้ผลิตสื่อ ซึ่งเป็นเพลงจากเทป Cassette เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ซึ่งได้ทำจาก Program Karafun จำนวน 63 เพลง ก็จะเป็น เสียงร้องและมีอักษรเนื้อร้องวิ่งบนภาพนิ่ง ซึ่งก็ช่วยให้นักเรียนสนุกกับการออกเสียงภาษาอังกฤษมากขึ้นหน่อยครับ

             ภาพตัวอย่าง หน้าจอ TV ในห้องเรียน

(CDคาราโอเกะและ CDบทเรียนสำเร็จรูป)

ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างภาพบรรยากาศในห้องเรียนเลอะไปหน่อย

           ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าแวะเวียนมาติชมและให้กำลังใจ

ใช่ว่าจะอวดเก่ง ก็เปล่าเลย เพียงทำตามนโยบาย KM หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านผู้รู้ทุกท่าน

           คงจะเป็นความภูมิใจเล็กๆได้ทุ่มใจให้กับการสร้างสื่อ

Multi-Media ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ทำให้นักเรียนได้หันกลับ

มาสนใจ และชื่นชอบการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นอีก นิดนึง!

          คณะกรรมการคัดเลือกสรรหาครู ดี เด่น ปี 2549  จากสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 6 อำเภอ เมือง จังหวัดราชบุรี 

ให้เกียรติ มาสัมภาษณ์ ถึง ขั้นตอน งบประมาณ วิธีการผลิต และเข้ามาสังเกต การใช้สื่อที่ผลิตขึ้นเอง กับการเรียนการสอน ในห้องเรียนจริงๆ อีกทั้งสอบถามถึงผลการสร้างนักเรียนให้ประสพผลสำเร็จในทักษะการร้องเพลงภาษาอังกฤษ และการเล่นเกม SCRABBLE ที่

โรงเรียนอู่ทอง เมื่อ วันที่ 17 กรกฎาคม 2549

        ผลการคัดเลือกสรรหา ครูดี อยู่ที่ Link ด้านล่าง เลยครับ

http://www.inspect6.moe.go.th/teacher/good_teac.htm