ช่วงเข้าพรรษา ได้มีโอกาสไปช่วยพัฒนาและทำความสะอาดวัด  แห่เทียนพรรษา และไปทำบุญที่วัด  เห็นป้ายเตือนสติที่เขียนไว้ติดข้าวต้นไม้ ตากแดดตากฝน  แต่อ่านดูแล้วเห็นว่าเป็นเครื่องเตือนสติให้คนเรามีใจหนักแน่น และมั่นคงไม่ให้หวั่นไหวกับคำยั่วยุของคน เลยนำมาฝากครับ

....ไม่ว่าติหรือชม....ต้องมั่นคงไม่หวั่นไหว...