ความเห็น 47730

หนักแน่นและมั่นคง

เขียนเมื่อ 

อ้ายสิงห์ป่าสักครับ

"บางเตื้อ แป๋งบ่หู้ บ่หัน ผ่องก่อดี"  จะได้สบายใจ๋ครับอ้าย

ปล่อยวางแบบ คุณน้องนิว ก็เป็นทางออกที่ดีเลยครับ พักหลังผม "ปล่อยวาง" บ่อยๆครับ

"ไผว่าจะไดก็จ้างเต๊อะ"