ความเห็น 47868

หนักแน่นและมั่นคง

เขียนเมื่อ 

หนักเข้าไว้คือใจหนักจักสมหวัง

แน่นพลังแรงใจให้ฮึกเหิม

มั่นยิ่งนักคงมั่นหมั่นต่อเติม

คงช่วยเสริมสรรค์สร้างสู่ทางธรรม

    เมื่อคิดชอบใครจะชังช่างเขาเถิด

    ผลที่เกิดเชิดชูใจไม่ตกต่ำ

    เกิดเป็นคนถูกกำหนดกฎแห่งกรรม

    ร้อยพันคำของมนุษย์สุดพรรณนา