ความเห็น 47859

หนักแน่นและมั่นคง

เขียนเมื่อ 

เรียน น้องนิวและคุณจตุพร

  • เห็นด้วยครับ "การปล่อยวาง" ผมก็ฝึกเช่นกันครับ
  • บางครั้งก็ต้องทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเช่นกันครับ

เรียน คุณชายขอบ

  • ขอแปลความหมายให้เข้าใจเพิ่มเติมดังนี้ครับ
  1. ใครว่าร้ายช่างเถอะ
  2. ใครว่าดีช่างเขา
  3. ขอเพียงตัวเรา
  4. อย่าหวั่นไหวเอียง
  •  แถมแปล คห.ของคุณจตุพรอีกนิดครับ

"บางเตื้อ แป๋งบ่หู้ บ่หัน ผ่องก่อดี"  บางครั้ง ทำไม่รู้ ไม่เห็น บ้างก็ดี

"ไผว่าจะไดก็จ้างเต๊อะ"  ใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเถอะ